Main content

Březen 2024

Redakce doporučuje:

Téma– Knihovny a čtenářství
• Čtení v české společnosti
• Ohlédnutí za roky Března – měsíce čtenářů
• Čtení a čtenářství v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
Elektronické půjčování v evropských knihovnách
Události
• konference Bibliotheca academica 2023
• výstava READ v Kunsthalle Praha
• 20. ročník Festivalu dětského čtenářství v Liberci

Knihovny v novém: Rekonstrukce a přístavba MěK v Rožnově pod Radhoštěm
Periodika na území dnešní ČR: Rozpravy Aventina – kulturní revue
plzeňské noviny do roku 1850
Jak se rodí krajanská knihovna na Krétě
Příloha „Děckaři děckařům“: Příroda kolem nás

Seznam článků

CONTENTS

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Knihovny a čtenářství: Čtení v české společnosti

Článek vychází z analýzy nedávného výzkumu Češi jako čtenáři 2023. Odhaluje moderní trendy v oblasti čtení knih a přináší poznatky o tom, jak se proměňuje naše vnímání této klasické literární aktivity v digitální éře.

TÉMA: Knihovny a čtenářství: Ohlédnutí za roky Března – měsíce čtenářů

Přehled od roku 2010.

TÉMA: Knihovny a čtenářství: Čtení a čtenářství v Pedagogické knihovně J. A. Komenského

Pedagogická knihovna je odbornou specializovanou knihovnou pro oblast vzdělání a výchovy, kde můžeme nalézt mnoho historických a unikátních fondů. Jedním z nich je Sukova studijní knihovna pro mládež, která obsahuje více než 60 000 knih a časopisů pro děti a mládež vydaných na našem území od konce 18. století po současnost.

VZDĚLÁVÁNÍ: Liberecká knihovna vzdělává učitele

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK) pomáhá učitelům zavádět do výuky českého jazyka čtenářské dílny jako metodu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. K tomuto účelu nabízí knihovna různé vzdělávací aktivity.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Malý krok taky krok aneb Jak se rodí krajanská knihovna na Krétě

NOVÉ TECHNOLOGIE PRO KNIHOVNY: Elektronické půjčování v evropských knihovnách

Před nedávnem zveřejnil Knihovnický institut na svých webových stránkách obsáhlý dokument Srovnání politik elektronického půjčování v evropských veřejných knihovnách.

MEDAILONKY NADĚJNÝCH: Chtěla bych knihovny udělat interaktivní pro tuto generaci

Natálie Chalupníčková pracuje od roku 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci a je  nositelkou ceny MARK 2023 za Liberecký kraj.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Příroda je všude kolem nás

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy s tematikou přírody

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Hon za poklady lesa: pracovní list

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Doporučení na deskové hry s tematikou přírody

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Rozpravy Aventina – kulturní revue

REGIONÁLNÍ PERIODIKA: Plzeňské noviny do roku 1850

Z HISTORIE SKIP: Klubu dětských knihoven je 30! 2. část

Pokračování rozhovoru s Bobinou Blažkovou, první předsedkyní KDK.

RECENZE: Poutník na rozhraní věků

KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků.

UDÁLOSTI: Na festivalu v Liberci příběhy ožívají již dvacet let

Loni v červnu se v Liberci konal jubilejní 20. ročník Festivalu dětského čtenářství, který tradičně pořádalo Sdružení pro veletrhy dětské knihy s dalšími partnery. Festival, dříve známý pod názvem Veletrh dětské knihy, je třídenní akce plná knížek, workshopů, besed a autogramiád, kde se děti mohou osobně setkat se spisovateli a ilustrátory dětských knih.

UDÁLOSTI: Výstava READ – bizarní knihovna v Kunsthalle Praha

Výstava probíhá v moderním uměleckém prostoru na Klárově od listopadu 2023 do 22. 4. 2024. Na ploše 900 m2 návštěvníci mohou vidět knihy, sochy, plastiky, obrazy či celou Knihovnu nevypůjčených knih.

UDÁLOSTI: Bibliotheca academica 2023 věnovaná problematice open science 

Konference vysokoškolských knihoven proběhla na přelomu října a listopadu 2023 v Jindřichově Hradci. Ústředním tématem obou konferenčních dnů byla „otevřená věda“.

KOMUNITNÍ ZAHRADY KNIHOVEN: Jak využít exteriér budovy knihovny na přírodní zahradu (komunitní zahrady knihoven). 1. část

Městské knihovny nejsou pouze o knihách, ale o spojení lidí a obohacování komunity. Jednou z cest, jak mohou pracovníci knihoven posílit toto spojení a přispět k rozvoji společenského života, je využití okolních pozemků k vytvoření komunitních zahrad. Tyto zahrady nejsou jen pro pěstování rostlin, ale také pro budování komunity, sdílení znalostí a podporu ekologických hodnot. Tímto textem zahajujeme nový tematický cyklus.

KNIHOVNY V NOVÉM: Knir (konečně) vyrostla

Rekonstrukce a dostavba Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm.

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben