Main content

Aktuální číslo: Září 2020

Redakce doporučuje:

TŘICÁTÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ SKIP
– Rozhovor s Romanem Giebischem, předsedou SKIP
– Vyznání pamětníků i následovníků
– Ještě trocha vzpomínání

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Soběslav – Hradní knihovna
– Makerspace – dílny v knihovnách

Rozhovor s Vítem Richterem, novým generálním ředitelem NK ČR
K počátkům knihovnictví v Olomouci
Týden knihoven s Wikipedií 2020
Bibliobus Knihovny města Plzně
Národní digitální knihovna a jak se zapojit

 

Další čísla

Archive

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2020

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 2: Náprava škol a Zlatý Amos

Ke Komenskému se v otázkách výchovy a vzdělávání obracíme již čtyři století. Které z jeho myšlenek jsou stále nosné, které překonané a co zmizelo v překladu? Probíhající Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského mohou být dobrou příležitostí k ohlédnutí a inspiraci.

Číslo 09/2020

Z HISTORIE: K počátkům veřejného knihovnictví v Olomouci

V loňském roce jsme si připomínali sté výročí vydání prvního knihovního zákona. Historie olomoucké veřejné knihovny však sahá ještě dál – až k zárodku národních bojů a snah o prosazení českého jazyka a kultury.

Číslo 09/2020

ZE SVĚTA

Číslo 09/2020

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Těšany

Číslo 09/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen