Main content

Aktuální číslo: Únor 2023

Redakce doporučuje:

Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví
—Spolupráce knihovnických spolků
—Akviziční semináře a bibliografická kolokvia
—Profesní styky mezi SVK v Hradci Králové a Banské Bystrici

Rozhovor s Brianou Čechovou, ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
Sto let MěK ve Frýdku-Místku
Manifest pro zelené knihovny
Projekt Naučit se učit

Cyklus o krajanských knihovnách: Česká knihovna na Islandu
Knihovny v novém: Pobočky Městské knihovny Jihlava – Březinova a Horní Kosov
Periodika na území dnešní ČR: Pražské poštovské noviny – nejstarší česky psané noviny
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Městská knihovna v Praze

 

Další čísla

Archive

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Mapování díla K. Čapka

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Klasika v novém kabátku

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry k tématu

Číslo 03/2023

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

Číslo 03/2023

LEGISLATIVA: Zvyšují se poplatky za výpůjčky v knihovnách

Počátkem roku 2023 začala platit dlouho očekávaná a projednávaná novela autorského zákona, jejímž hlavním cílem byly implementace evropské Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jak vyplývá z názvu směrnice, jejím hlavním tématem je vyrovnání podmínek mezi autory a nakladateli na jedné straně a internetovými platformami jako agregátory na straně druhé.