Hlavní obsah stránky

Prosinec 2019

Redakce doporučuje:

TÉMA: INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
Význam knihoven pro informační gramotnost
Středoškoláci v Knihovně E. Petišky
Vysokoškolská knihovna a informační gramotnost
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Jihočeský kraj

Rozhovor s B. Lison, ředitelkou MěK v Brémách a designovanou prezidentkou IFLA pro roky 2021–2023
Účast malé knihovny na velké konferenci
Oborová reflexe filmu The Public o bezdomovcích

 

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Informační gramotnost: Jsme napřed! aneb Knihovny nemusejí být jen skladištěm knih a zastaralých postupů

O informační gramotnosti, mediální gramotnosti či boji proti fake news se v poslední době hodně mluví. Jde o téma aktuální, žhavé, sexy a je jako ušité přímo pro knihovny, které s informacemi pracují.

TÉMA: Informační gramotnost: Středoškoláci v Knihovně Eduarda Petišky

Středoškoláci jsou zvláštní cílovou skupinou uživatelů knihovny. Tráví velkou část svého volna aktivitami spojenými s elektronickými médii a návštěva knihovny nepatří mezi preferované způsoby využití volného času...

TÉMA: Informační gramotnost: Vysokoškolská knihovna a informační gramotnost: Závod s časem

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost při Asociaci knihoven vysokých škol (AKVŠ) vypracovala vlastní model informační gramotnosti.

Co pro vás připravujeme...

ROZHOVOR S Barbarou Lison, ředitelkou Městské knihovny v Brémách a zvolenou prezidentkou IFLA pro období 2021–2023: Mám ráda výz

Barbara Lison, mj. současná ředitelka Městské knihovny v Brémách a designovaná prezidentka IFLA na období 2021–2023, se podílela a podílí na řadě projektů v rámci Evropské unie. Je členkou správní rady OCLC (Online Computer Library Center); profesně se zabývá otázkami advokacie knihoven a knihovní politiky. 

INSPIRACE: Inspirující účast malé knihovny na velké konferenci

Inspirace z Městské knihovny Hostivice 

INSPIRACE: The Public: oborová reflexe filmu z prostředí veřejné knihovny

Snímek The Public (USA 2018), je svým námětem i místem děje, zasazeným takřka výlučně do prostředí velké veřejné knihovny.

VZDĚLÁVÁNÍ: Z historie knihovnického vzdělávání. 2. část

Příspěvek navazuje na první část, věnovanou knihovnickým kurzům (Čtenář, 2019, 71, č. 9, s. 310–312).

TÉMA: Listopad 1989 v knihovnictví: Nastartování Národní knihovny ČR po její depolitizaci (2. část)

Druhá část rozhovoru s PhDr. Vojtěchem Balíkem, emeritním ředitelem NK ČR.

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS: 8 část

Jihočeský kraj

KRONIKA: Blahopřejeme!

V listopadu oslavila své kulaté narozeniny paní Naděžda Štěrbová, dlouholetá ředitelka Městské knihovny Čelákovice.

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2019, ročník 71

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Jihočeská vědecká knihovna v zrcadle času

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny v Borovanech

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Městská knihovna Planá nad Lužnicí

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Písecká městská knihovna a knihovní zákon z roku 1919

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: K vývoji českého veřejného knihovnictví ve Vyšším Brodě

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Ohlédnutí za historií jarošovské knihovny

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 11. část

Knihovny Jihočeského kraje

ZE SVĚTA

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé zahraniční knižní novinky

Druhé pokračování rubriky, která bude zpravidla s dvouměsíční periodicitou jako referenční služba přinášet anotované informace o vybraných knižních novinkách z fondu Studijního a informačního oddělení Knihovnického institutu NK ČR zaměřených na praxi knihoven.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden