Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: Inspirující účast malé knihovny na velké konferenci

ANDĚLA MANSFELDOVÁ  andela@mksh.cz

V září 2019 jsem se za Městskou knihovnu Hostivice zúčastnila knihovnické konference Knihovny současnosti 2019. V knihovně pracuji teprve od dubna 2018 a byla to má první zkušenost s tak velkou akcí. A vrátila jsem se velmi nadšená.

Představení knihovny

V úvodu bych ráda představila naši knihovnu, která v příštím roce oslaví stoleté výročí svého vzniku. Od roku 2016 je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách bývalých hospodářských budov, které patří k dominantě města – hostivickému zámku, jehož počátky jsou více než 300 let staré. Na stejném místě sídlí i příspěvková organizace MKSH (Město-kultura-sport-Hostivice), která řídí sportovní, kulturní, společenské a vzdělávací aktivity ve městě.

Činnost Městské knihovny Hostivice byla v roce 2013 začleněna pod aktivity MKSH. Řadí se mezi menší knihovny. Pracují zde pouze dvě knihovnice. Návštěvníkům poskytujeme širokou škálu knihovnických a informačních služeb v moderním, bezbariérovém a uživatelsky přívětivém prostředí. Přesto naše knihovna stále plní zejména svou hlavní funkci, a zůstává tak klidným prostorem s odkazem na skandinávský styl. Čtenáři a návštěvníci zde nacházejí, co potřebují: knihy, časopisy, kopírovací služby, počítače s internetem, ale i dobrou kávu. Hostivická knihovna se během uplynulých let proměnila v komunitní centrum, kde se setkávají všechny generace.

Pořádané akce

První den konference mě oslovila přednáška paní Barbary Lison, ředitelky Městské knihovny v Brémách, a přednáška Jak to vidí jinde: Storyhouse. Bylo zajímavé a inspirativní slyšet i vidět, jak doslova za pár let vzniklo umělecké a komunitní centrum v Chesteru. O něco podobného, i když zřejmě v menším měřítku, se snažíme i my. Naše příspěvková organizace MKSH, pod kterou knihovna spadá, pořádá například běžecké závody Hostivice RUN, které jsou aktuálně největšími běžeckými závody ve Středočeském kraji, mezinárodní festival vína In vino Hostivice nebo Městské pivní slavnosti. Těchto akcí se každý rok účastní tisíce návštěvníků. Dále pořádáme trendovou konferenci LIB CON, která se přímo oblasti knihovnictví a jejímu prolínání s informačními vědami a dalšími obory věnuje, a Divadelní podzim, který se skládá ze čtyř více či méně známých divadelních představení. O jeho kvalitě svědčí vždy vyprodané sály.

Koncept netradičního vzdělávání

Od loňského roku jsme v knihovně připravili koncept nového netradičního vzdělávání pro všechny úrovně vzdělávacích institucí ve městě, tedy pro mateřskou školu, základní školu a gymnázium.

Já osobně pracuji s dětmi ze základní a mateřské školy. Děti z Mateřské školy v Hostivici začaly chodit do knihovny pravidelně. Každá třída – a to jich je celkem 11 – dorazila do knihovny ve školním roce celkem šestkrát. Vždy jsem měla pro děti připravenou knížku s tematickou pohádkou. Děti s nadšením poslouchaly čtení, prohlédly si knížky, které se jim líbily, a spolu se mnou a paní učitelkou si o knížkách a pohádkách povídaly. Odměnou pro mě bylo, když po dopolední návštěvě některé z dětí dovedlo odpoledne do knihovny také rodiče nebo když si na konci školního roku děti vybavily všechny pohádky, které jsem přes rok přečetla. To jsou pro mě nezapomenutelné zážitky. V letošním roce s pravidelnými návštěvami dětí z mateřské školy pokračujeme. Jen ještě jedna třída přibyla!

Spolupráce se základní školou byla zatím nepravidelná. Asi čtyřikrát přišly na „pohádkové“ čtení čtyři třídy prvňáčků ze ZŠ Hostivice. Naše knihovna se připojila k celosvětové akci na podporu dětského čtenářství, a sice Noci s Andersenem – před spaním ve školní tělocvičně dorazilo na čtení do naší knihovny naráz více než 80 prvňáčků. Všechny děti s nadšením poslouchaly pohádku o Ferdovi Mravenci. Na téma pohádky potom se mnou a paní učitelkami děti plnily ve škole úkoly včetně čtení textu s porozuměním. Na konci školního roku u nás proběhlo pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského, při kterém mi každý předvedl své „čtenářské“ umění. V letošním školním roce ve spolupráci se základní školou pokračujeme a ke stávajícím druhákům přibyli noví prvňáčci.

Pro žáky druhého stupně ZŠ Hostivice a studenty gymnázia jsme uspořádali řadu přednášek. V průběhu prvního pololetí loňského školního roku navštěvovali studenti v knihovně semináře o informační gramotnosti.

Podobně jako ostatní knihovny po celé České republice se i ta hostivická rozhodla zapojit do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti Celé Česko čte dětem. Každý měsíc tak knihovnu navštěvuje známá osobnost, aby přečetla pár stránek ze své oblíbené knížky pro děti. Vystřídali se tu například herec Martin Zounar, moderátorka Majda z dětského pořadu Kouzelná školka nebo herečky Zuzana Vejvodová či Ivana Andrlová. Pravidelně předčítají třeba i paní družinářky ze základní školy, případně osoby spjaté s občanskými spolky ve městě.

Od letošního října odstartovala ve spolupráci s Gymnáziem Hostivice za podpory města Hostivice Hostivická univerzita; organizačně ji zaštiťuje jedna z pracovnic knihovny. Každé pondělí se senioři scházejí na tematických přednáškách z oblasti psychologie, zdraví či historie. O univerzitu je tak veliký zájem, že musela být z kapacitních důvodů z knihovny přesunuta do auly gymnázia. Před začátkem školního roku jsme na návštěvu do knihovny pozvali seniory z hostivického domu seniorů Zelená lípa, kteří u nás od ledna vystavují své nádherné výtvory z keramiky.

Inspirace

V souvislosti s výše uvedenými aktivitami naší Městské knihovny Hostivice byl pro mě obohacující i druhý den konference, kde jsem se účastnila sekce Knihovny – klíč ke vzdělávání veřejnosti. Nebudu vypisovat všechny přednášky, ale od první (S knížkou do života – Bookstart v České republice) až po poslední (Vzdělávání v oblasti IT zejména pro seniory) byly zajímavé a určitě pro naši knihovnu inspirativní všechny.

Na konferenci jsem domluvila spolupráci na projektu Ověřeno s Ondřejem Hudečkem z Městské knihovny v Praze, který naši knihovnu oslovil. Doufám, že díky jeho projektu rozšíříme spolupráci s místní ZŠ i gymnáziem. Závěrečný čtvrteční blok Milníky a pilíře byl dovršením celé konference. Slyšet diskutovat Michaela Žantovského nebo prof. Andrewa Lasse byl nezapomenutelný zážitek.

A s jakým pocitem jsem z Olomouce odjížděla? Že naše knihovna potřebuje rozšířit prostory i zvýšit počet zaměstnanců, abych pak mohla uskutečnit některé další projekty, o kterých se na konferenci hovořilo a které mě zaujaly.