Hlavní obsah stránky

Květen 2019

Redakce doporučuje:

100 LET PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY J. A. KOMENSKÉHO
Osudy Národní pedagogické knihovny
Centrum pro školní knihovny
Sukova studijní knihovna

Webarchiv jako paměť českého internetu
Besedy pro děti ze školek v Husově knihovně Říčany
Stáže v zahraničních knihovnách – Nizozemsko
Knihovnická legislativa s parlamentní dimenzí
Ex libris knihovníků z Olomouckého kraje

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Olomoucký kraj

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: 100 let Pedagogické knihovny J. A. Komenského: Vydatný pramen studia pedagogiky teoretické i praktické

Snahy vytvořit samostatnou ústřední pedagogickou knihovnu se objevovaly již na začátku 20. století, vlastní zahájení činnosti knihovny je spjato se vznikem československého státu. Pedagogická knihovna J. A. Komenského vznikla 1. května 1919 jako součást Československého pedagogického ústavu J. A. Komenského. Jak prožila 100 let svého působení?

TÉMA: 100 let Pedagogické knihovny J. A. Komenského: Centrum pro školní knihovny

Centrum vznikalo postupně od roku 2006 jako dlouhodobý projekt Pedagogické knihovny J. A. Komenského. V letošním roce si připomínáme již 10 let jeho činnosti. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro přeměnu školních knihoven na studijní a informační centra škol.

TÉMA: 100 let Pedagogické knihovny J. A. Komenského: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež

Tato knihovna je nedílnou součástí Pedagogické knihovny J. A. Komenského již od roku 1953, kdy tam byla převedena z Výzkumného ústavu pedagogického. Její fond představuje v současné době největší sbírku literatury pro děti a mládež v České republice.

TÉMA: 100 let Pedagogické knihovny J. A. Komenského: Osobnosti spojené s historií Pedagogické knihovny J. A. Komenského

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Webarchiv jako paměť českého internetu

Prostředí internetu je ze své podstaty velmi proměnlivé. Webarchiv se snaží postihnout obraz českého webu pro budoucí generace, pro výzkumníky a vědce, kteří budou reflektovat naši současnost. Soustředí se na shromažďování, výběr, uchování a také zpřístupnění digitálních zdrojů.

INZERCE: Knihovny současnosti 2019

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Nizozemsko

PÉČE O KNIHOVNÍ FONDY: Průzkum fyzického stavu knihovních fondů

Článek přibližuje nástroj, kterým lze zachytit fyzický stav knihovních fondů, jednotlivých exemplářů. Tematicky navazuje na příspěvek věnovaný manipulaci s knihami, uveřejněný ve Čtenáři v loňském roce.

Knihovnická legislativa s parlamentní dimenzí: 100 let od přijetí prvního knihovního zákona

Některé aspekty projednávání knihovnické legislativy od roku 1918 až po současnost.

INSPIRACE: Besedy pro děti v knihovně

Zkušenosti z Husovy knihovny Říčany.

UDÁLOSTI: Anketa SUK – Čteme všichni 2018

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 2. část

Olomoucký kraj

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné knihovnictví v Olomouci

Doplněno historickými fotografiemi knihoven Olomouckého kraje z třetí strany obálky.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Z historie české a německé knihovny v meziválečném Šumperku

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovna v „Hanáckých Benátkách“

Dramatické osudy městské knihovny v Litovli v období první republiky a zvláště pak za hospodářské krize.

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH. 5. část

Cesty uskutečněné a cesty virtuální: knihovny Olomouckého kraje

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen