Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Představuje se nová e-PK

Služba eDDO v Národní knihovně ČR

ROZHOVOR s Ing. MARTINEM SVOBODOU

Národní technická knihovna - inteligentní budova pro 21. století

Deset let školicího střediska Státní technické knihovny

Polytematický strukturovaný heslář: aktuálně

Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu

Co nabízí pohádkoterapie?

Zpráva o knize, která chce pomoci

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Může knihovna od uživatele požadovat složení určité částky při vypůjčení knihy s tím, že když tuto knihu v pořádku vrátí, bude mu příslušná částka vrácena?

E-learning v knihovnách: Vize, nebo blízká budoucnost? - 1

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách aneb Proč, co a jak?

Barokní jezuitské Klatovy 2009

Postřehy ze semináře Knihovny a senioři

KNIHOVNY A WEB 2.0: Information Commons - od teorie k praxi

KRONIKA: PhDr. Vít Richter

Gratulace přímo nezbytná

Lektorství v knihovnickém prostředí - stále aktuální téma pro vzdělávání

ZE ZAHRANIČÍ: Návštěva v městské knihovně Sala Borsa

Digitalizace historických map v Jihočeské vědecké knihovně

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2009

Databáze České knihy

Sociální konflikty (mobbing, bossing, staffing) se knihovnám nevyhýbají

Z KNIHOVEN...

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Národní technická knihovna v Praze

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 30