Hlavní obsah stránky

Květen 2023

Redakce doporučuje:

Role knihovny v menších obcích: průzkum venkovských knihoven; 10 + 1 důvod proč mít v obci knihovnu

100. výročí: Moravská zemská knihovna;  Regionální knihovna Karviná; Dvacátá třetí Noc s Andersenem
Mediální vzdělávání v knihovnách: webinář; filozofický pohled

Cyklus o krajanských knihovnách: Knihovna Českého komunitního centra v Manchesteru
Knihovny v novém: Lesákova knihovna v Hradci Králové; Studovna-čítárna pro všechny generace v MěK Kyjov
Periodika na území dnešní ČR: Květy – národní zábavník
Příloha „Děckaři děckařům“: Fantasy literatura pro děti a mládež

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Role knihovny v menších obcích: Jaká je nebo by mohla být role knihovny v menší obci?

Jak vnímáme roli „malé“ knihovny? Je jiná než ta ve větším nebo dokonce krajském městě? Co od ní očekáváme my uživatelé? A co její zřizovatel či další organice a spolky v obci? Jakou představu o její funkci mají sami knihovnice a knihovníci? A jak všechny tyto otázky souvisí s tím, jak se naše společnost vyvíjí?

TÉMA: Role knihovny v menších obcích: Průzkum tzv. venkovských knihoven

V České republice bylo podle průzkumu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2021 evidováno 5270 veřejných knihoven, z toho 5072 v obcích do 7500 obyvatel; 3641 z nich neuskutečnilo žádnou kulturní a ani vzdělávací akci pro komunitu v místě svého působení. Toto poměrně vysoké číslo ukazuje, že nemalý počet knihoven ještě čeká na transformaci z pouhých půjčoven na moderní instituce úzce spjaté se společenským a komunitním životem v obci.

TÉMA: Role knihovny v menších obcích: 10 + 1 důvod proč mít v obci knihovnu

K čemu knihovny? Vzdělávat se dnes přece u nás může každý i jinak (?), kultura je rovněž dostupná všem a všude (?) ...

VZDĚLÁVÁNÍ: Rozvíjíme RVP v knihovnách (webinář)

Druhý díl cyklu webinářů a workshopů s názvem Vzdělávací programy pro knihovníky podle Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 2022 přinesl téma, které není přímo definováno základními kompetencemi pro žáky tak, jak je definuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

VZDĚLÁVÁNÍ: Filozoficky na mediální vzdělávání

Mediální vzdělávání se v souvislosti s knihovnami zmiňuje poměrně často. Ty jsou totiž vnímány jako důvěryhodné vzdělávací instituce, a to jak ze strany veřejnosti, tak ze strany dalších vzdělávacích zařízení. Ovšem to, jak si samotní knihovníci s aktuálními tématy poradí, je už například oproti školám zcela na nich. Probíhá tak čilé sdílení zkušeností a zpracovaných materiálů, stejně jako řada seminářů a webinářů.

KRONIKA: PhDr. Ladislav Kurka oslavil 90. narozeniny

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Když má fantazie zelenou

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy: Fantasy literatura pro děti a mládež

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Magický expres

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry k tématu

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Květy – národní zábavník

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Krajanská knihovna v Českém komunitním centru v Manchesteru

KNIHOVNY V NOVÉM: Lesákova knihovna v Hradci Králové v novém lesku

Dne 21. 9. 2022 byly po dvouleté kompletní citlivé rekonstrukci interiérů původní historicky cenné budovy a dostavbě další zcela nové budovy slavnostně otevřeny obě budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Díky dotaci MŠMT, Magistrátu města Hradec Králové a UHK se podařilo komfortně vybavit nejen učebny a kanceláře, ale zároveň vtisknout novou podobu Lesákově knihovně. 

NAPSALI JSTE NÁM: Nezisková organizace Česká kniha pomáhá

KNIHOVNY V NOVÉM: Studovna-čítárna pro všechny generace v Kyjově

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

UDÁLOSTI: Noc dvacátá třetí

Již potřiadvacáté proběhla z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. pohádková Noc s Andersenem.

UDÁLOSTI: Mozaika z Noci s Andersenem

UDÁLOSTI: Regionální knihovna Karviná čte další stovku

Karvinská knihovna vstoupila do roku 2023, který bude ve znamení oslav 100 let od založení knihovny v Karviné, s mottem Čteme další stovku.

UDÁLOSTI: Spolupráce s organizací Post Bellum v Šumperku

Z HISTORIE: Moravská zemská knihovna –100. výročí národní instituce

Vznikem samostatné Československé republiky se splnilo nejen dávné úsilí českého národního hnutí, ale vytvořily se podmínky pro řešení mnoha politických a kulturních problémů, jež ještě za rakouské monarchie ve společnosti rezonovaly, byly však trvale odkládány bez vyhlídky na rozhodnutí. Jedním z nich bylo i zřízení druhé české univerzity v Brně.

NEUŠLO NÁM

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen