Hlavní obsah stránky

Září 2021

Redakce doporučuje:

NASTUPUJÍCÍ GENERACE
– MARK – ocenění a výzva pro mladé kolegy
– Knihovník a starosta Tomáš Pavelka
– Hana Pietrová a Ondřej Hudeček – poslední nositelé ceny MARK

KNIHOVNY V NOVÉM
– Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku v novém
– Společnou komunikací ke koncepci rozvoje knihovny i z pohledu její rekonstrukce a stavby

„Budu propagovat příspěvkové organizace“ – rozhovor s Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje
Vliv pandemie na činnost knihoven z pohledu statistiky
Vítězové ankety SUK – čteme všichni
Globální témata v knihovnách s ADRA Česká republika
Nový grant Open Society Fund pro knihovny (rozhovor s Terezou Liškovou, koordinátorkou programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím)

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Nastupující generace: MARK – ocenění a výzva pro mladé kolegy do 35 let

Jedním z ocenění, které již více než deset let uděluje při příležitosti Týdne knihoven Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR), je cena MARK, která oceňuje mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven ve věku do 35 let, případně studentů knihovnictví.

TÉMA: Nastupující generace: Knihovny mohou být hrdé na to, co umějí a dělají

Co na to Ondřej Hudeček, oceněný cenou MARK za rok 2020?

TÉMA: Nastupující generace: Knihovník by neměl být pasivní

Absolventka Informačních studií a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě Hana Pietrová je knihovnice a pracovnice s mládeží v Mklubu Knihovny Třinec už sedm let.

TÉMA: Nastupující generace: Knihovník a starosta Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka pracuje v Zámecké knihovně Mořice od svých 16 let, a to od roku 2014.

ROZHOVOR s Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje: Budu propagovat příspěvkové organizace

Zázemí Čtenáři už bezmála třicet let zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. A tak není jedno, jak se na roli knihoven dívá jeho nová hejtmanka.

UDÁLOSTI: Ocenění Sylvy Šimsové ve Velké Británii

V červenci 2021 udělil český velvyslanec v Londýně Libor Sečka  Sylvě Šimsové stříbrnou medaili Jana Masaryka za její činnost ve prospěch rozvoje česko-britských vztahů. Paní Šimsová také už mnoho let píše články o anglickém knihovnictví pro časopis Čtenář.

PRŮZKUMY: Vliv pandemie na činnost knihoven z pohledu statistiky

NEUŠLO NÁM

VZDĚLÁVÁNÍ: Staňte se majákem v rozbouřeném informačním moři (nová podpora pro knihovny)

Nadace OSF pomáhá knihovnám rozvíjet mediální vzdělávání právě na jejich půdě. Rozhovor s Terezou Liškovou, koordinátorkou programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, se týká konkrétních forem podpory. 

UDÁLOSTI: Vítězové ankety SUK – čteme všichni

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Globální témata v knihovnách s ADRA Česká republika

Témata jako udržitelný rozvoj, rovnost pohlaví či sociální spravedlnost se dnes skloňují stále častěji. V oddělení vzdělávání humanitární organizace ADRA se jimi zabývají již patnáct let a hledají cesty, jak zejména mladé lidi naučit myslet v globálních souvislostech. Pomáhají jim v tom také knihovny.

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání tištěných knih v ČR v roce 2020 (2. část)

Druhá část textu obsahuje souhrnné údaje o státních vydavatelích i vydavatelích vysokých škol a univerzit, struktuře knižní produkce a vydávání překladů. Vzhledem k tomu, že se tematice e-knih a zvukových knih na stránkách časopisu věnujeme průběžně, zaměřili jsme se letos pouze na tištěné knihy.

ZE ZAHRANIČÍ: Neocenitelné zkušenosti z polských a slovenských knihoven  

PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA V PRAXI: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře

Společné a rozdílné rysy, které mají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře.

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku v novém

KNIHOVNY V NOVÉM: Společnou komunikací ke koncepci rozvoje knihovny

Jak zpracovat koncepci tak, aby byla opravdu užitečná? A to nejen knihovně samotné, ale také všem možným spoluhráčům? A co když je možné si její sestavování dokonce užít a ještě tím přispět k lepšímu porozumění a stmelení týmu?

RECENZE: Spisovatelé jako knihovníci

ESTEBAN, Ángel. Obklopeni knihami. Spisovatelé v knihovnách a jejich příběhy. Přel. Dominika Černá. Brno: CPress, 2021. 192 s. ISBN 978-80-264-3619-5

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen