Main content

Únor 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Jak navštěvujeme veřejné knihovny?

V roce 2013 proběhl v pořadí třetí celostátní průzkum dospělé populace ČR se zaměřením na čtení, čtenářskou kulturu a na vztah ke knihovnám. Problematiku vztahu obyvatel ke knihovnám můžeme sledovat v delším časovém období, protože máme k dispozici výsledky průzkumu z roku 1996, který byl obsahově zúžený právě na téma využívání knihoven, zejména veřejných. Jedna z nejdůležitějších otázek, která byla účastníkům položena ve všech dosavadních průzkumech, zněla, zda respondent navštívil v posledních dvanácti měsících veřejnou knihovnu. Návštěvnost knihoven a využívání jejich služeb je jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení efektivnosti a společenského významu knihoven. V následujícím příspěvku se věnuji fenoménu návštěvnosti knihoven podrobněji...

AUTOMAT KNIHOVNA s RNDr. TOMÁŠEM ŘEHÁKEM, ředitelem Městské knihovny v Praze

„Každá koruna, kterou investujeme do webu, je koruna, kterou investujeme do nějaké služby…“

Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2013

V listopadu loňského roku se zájemci o dění v paměťových institucích a zejména o jejich spolupráci při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví sešli již počtrnácté. V Národním archivu v Praze – Chodovci proběhla ve dnech 27. a 28. 11. 2013 již tradiční konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě...

Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze

Jak trefit do knihovny

Veřejný prostor či urbanistický parter… Nabízí se více pojmenování pro tentýž element, která předurčují jeho mnohotvárnost a mnohoznačnost. Zjednodušeně, veřejný prostor je místo setkávání se lidí, kteří jsou si navzájem cizí. Veřejný prostor se svou dvojznačností stává tématem diskuse architektů a urbanistů na straně jedné a sociologů a městských politik na straně druhé...

Z POKLADŮ... Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Vzácná šachová literatura

PRÁVNÍ PORADNA

Knihovní řády po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Malý princ

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna pro obyvatele vesnice

Obec Vikýřovice leží na úpatí Hrubého Jeseníku a je součástí MikroregionuSvazek obcí údolí Desné. Protože je polohou spíše okrajovou částí města Šumperku, musí místní organizátoři všech kulturních akcí bojovat o každého návštěvníka s profesionálními organizacemi z města. A daří se jim to tím, že sází na vesnické prostředí s místními tradicemi a zvyklostmi. Výsledky obce byly oceněny v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje už v letech 2008 a 2009, Vesnicí roku se Vikýřovice staly v roce 2010...

JAK NA TO: Práce s dyslektickými dětmi

Ve volném pokračování příspěvku o dyslexii (Čtenář č. 1/2014, str. 3) si na anketě, která byla provedena jak mezi dětmi dyslektickými, tak těmi, které dyslexií netrpí, ukážeme, jaký vliv má na rozvoj dětského čtenářství systematická a cílená práce. Pozornost bude také věnována vnějším vlivům, které mohou rozvoj dětského čtenářství formovat.

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Ústřední budova Regionální knihovny Karviná dva roky po rekonstrukci

Od LiStOVáNí k sushi

Nové přírůstky do rodiny databází Virtuální studovny Divadelního ústavu

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

BŘEZEN

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Nová strategie Městské knihovny v Malmö a co jí předcházelo

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR