Hlavní obsah stránky

Únor 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

TÉMA: Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2009

MATRIX: šablona webu pro malé knihovny - verze 2.0

Na úvod si dovolím malou rekapitulaci, bez které by se následující příspěvek neobešel. V roce 2006 se Knihovně města Hradce Králové podařila dobrá věc. Realizací projektu „šablona webu pro malou knihovnu“ jsme umožnili, aby každá, i ta nejmenší knihovna v republice měla svou vlastní webovou stránku...

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze společně se Slovenskou pedagogickou knihovnou připravily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy. Jeho cílem bylo v měsíci říjnu navázat kontakty mezi českými a slovenskými základními a středními školami a podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohli vyrobit libovolnou technikou...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Je knihovní řád závazný pro uživatele, který využívá anonymní služby knihovny, jejichž podmínkou není registrace?

PO KOM SE JMENUJE? Šmidingerova knihovna Strakonice

Bodové knihy aneb Rozšíření nabídky knih pro nevidomé

Senioři si na univerzitě procvičili mozkové závity

JAK NA TO: Než se rozhodnete zřídit informační centrum…

Je všeobecně známé, že význam informací v dnešní době stále roste. Informace mohou sehrát klíčovou roli v našem rozhodování a jsou okamžiky, kdy mohou být životně důležité. Jindy nám mohou „jen“ zpříjemnit život a naopak jejich nedostatek nám může život pěkně zkomplikovat. Jak tedy získat ty správné informace v pravou chvíli? Jedním z míst, která to mají přímo v popisu práce, jsou knihovny...

Kniha - závislost na celý život

Přihlaš babi a dědu na Facebook!

Typologie specifických čtenářů v knihovnách

Knihovna je místo, ve kterém se apriori očekává zvýšená populace lidí bažících po vzdělání, informacích, vědění a poznání. Je to na první pohled dobrá úvaha, která počítá s tím, že takoví lidé jsou intelektuálně na výši, preferují kulturní požitky nad těmi přízemními...

Portál české literatury v novém

Jihočeská univerzita otevřela novou Akademickou knihovnu

Čtenář informuje

BŘEZEN - měsíc čtenářů

Z KNIHOVEN...

Sylva Šimsová odpovídá z Anglie

Dotaz: Jak pokračuje diskuse o budoucnosti veřejných knihoven v Británii?

Ze světa

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Jirkov