Hlavní obsah stránky

Duben 2024

Redakce doporučuje:

Webarchiv a vytěžování velkých dat
Události: česko-polský knihovnický seminář; setkání knihovnických seniorů
Knihovny v novém: Obecní knihovna v Ostopovicích
Německá Knihovna roku 2023 je v Düsseldorfu
Kterak české děti ve Frankfurtu nad Mohanem ke knížkám přišly

Periodika na území dnešní ČR: Zlatá Praha – konkurence Světozoru; Moravská Slovač – první české noviny v Uherském Hradišti
Rozhovor: s Kateřinou Novákovou Mašlovou, ředitelkou Knihovny G. Vodňanského ve Vodňanech; s Jovankou Šotolovou, spisovatelkou, překladatelkou a literární historičkou
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Maják – MěK Louny

Seznam článků

CONTENTS

OD REDAKČNÍHO STOLU

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Webarchiv a vytěžování velkých dat

Objem informací zveřejněných na internetu v současné informační společnosti narůstá enormním tempem. Komunikace ve webovém prostředí a sociálních médiích reflektuje a také významně ovlivňuje společenské dění. Protože vykazuje velkou nestabilitu, je archivace webových pramenů zásadní a její význam stále roste. Ve srovnání s tištěnými médii má webový obsah relativně malou trvalost.

Služby knihoven pro zrakově hendikepované: Knihovnicko-informační služby pro nevidomé a slabozraké v Česku

Snad každá knihovnice nebo knihovník má povědomí o existenci Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze. Málokdo je však dostatečně informován o nejrůznějších knihovnách či odděleních pro zrakově postižené rozmístěných po celé České republice. A právě na tento typ služeb knihoven je článek zaměřený.

Z HISTORIE SKIP: Klubu dětských knihoven je 30! 3. část

První předsedkyně Klubu dětských knihoven (KDK) předala v roce 2002 pomyslné veslo předsednictví Lídě Košťálové, tehdejší ředitelce Městské knihovny v Jičíně (dnes Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně). Jak na své předsednictví vzpomíná ona?

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Do třetice všeho dobrého aneb Kterak české děti v zahraničí ke knížkám přišly

Česká škola ve Frankfurtu nad Mohanem.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

MEDAILONKY NADĚJNÝCH: Mít sny a vizi a věřit si

Rozhovor s Kateřinou Novákovou Mašlovou – ředitelkou Knihovny Gelasta Vodňanského ve Vodňanech.

UDÁLOSTI: Česko-polský knihovnický seminář 

V rámci II. kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií VĚDA – KULTURA – SPOLUPRÁCE Praha 2023 se v říjnu 2023 v Pedagogické knihovně Jana Amose Komenského v Praze konala knihovnická sekce kongresu pod názvem Edukační a kulturní potenciál knihoven v kontextu česko-polské spolupráce.

UDÁLOSTI: Setkání knihovnických seniorů

Kutná Hora, srpen 2023.

UDÁLOSTI: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě počtyřiadvacáté

Ve dnech 29.–30. 11. 2023 proběhl v Národním archivu v Praze již 24. ročník oblíbené konference.

VZDĚLÁVÁNÍ: Ekologická témata v polytechnickém vzdělávání

Třetí část volného cyklu o Malé technice (Čtenář, 2024, 1. část: č. 1, s. 26–27; 2. část: č. 2, s. 58–59). 

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Maják – Městská knihovna Louny

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Zlatá Praha – konkurence Světozoru

REGIONÁLNÍ PERIODIKA: Moravská Slovač – první české noviny v Uherském Hradišti

KNIHOVNY V NOVÉM: Živá kultura mezi knihami

Obecní knihovna Ostopovice 

KOMUNITNÍ ZAHRADY KNIHOVEN: Jak využít exteriér budovy knihovny na přírodní zahradu. 2. část

ZE ZAHRANIČÍ: Živé místo pro všechny – německá Knihovna roku 2023 je v Düsselfdorfu

V düsseldorfské centrální knihovně využili stěhování do nové budovy k radikální proměně pohledu na to, jakou roli má knihovna pro město plnit. Po dvou letech se Zentralbibliothek Düsseldorf stala v Německu držitelem ocenění Bibliothek des Jahres 2023.

ROZHOVOR se spisovatelkou, překladatelkou a literární historičkou J. Šotolovou: Zkoumání, jak literatura pomáhá porozumět světu

Co čtou matky a otcové? Proč je u nás populární japonský komiks manga? A rozumíme díky literatuře lépe klimatické krizi? Knižní iLiPodcast: Pod hřbety knih se nepouští do učených debat, nebo naopak nezáživného povídání o iliteratuře jako jiné pořady. Moderátoři z časopisu iLiteratura společně s hosty a studenty jdou hlouběji: zkoumají, jak nám knihy pomáhají orientovat se ve světě.

SOUČASNÁ LITERATURA: Výběr z publikací o výtvarném umění a architektuře. 1. část

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

RECENZE: Sixty-Eight Publishers a Index: „paralelní životopis“

PŘIBÁŇ, Michal. V různosti je síla. Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci. Praha: Academia, 2023. 448 s. ISBN 978-80-200-3465-6

RECENZE: Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

MAZÁČOVÁ, Pavlína. Rozvoj kompetencí učícího knihovníka: výzkumy – kurikulum – gramotnosti. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2023. 92 s. ISBN 978-80-7050-783-4

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen