Hlavní obsah stránky

Listopad 2020

Redakce doporučuje:

DOPAD KORONAVIROVÉ SITUACE
NA KNIHOVNY

– Konference CovidCON
– Zahraniční knihovny v době koronavirové
– Pohled z Britských ostrovů
– Univerzitní knihovna Ostravské univerzity za epidemie (dotazníkové šetření)

KNIHOVNY V NOVÉM
– Rekonstrukce Městské knihovny Bílovec
– Architekt Rem Koolhaas, vizionář i provokatér

Čtenářství a Facebook
Role romského asistenta v KMO
Kreativní centrum MKP – řemeslnická dílna DOK16

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny: CovidCON

Sdružení knihoven ČR pozvalo odbornou veřejnost na konferenci CovidCON s podtitulem Knihovny v čase krize. V sále Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze (MKP), která byla spolupořadatelem akce, se 8. 9. a s patřičnými rozestupy sešli přednášející i diváci. První, obecnější část reflektovala řízení a metodické vedení knihoven během krize i zahraniční zkušenosti, druhá představila řadu příkladů dobré praxe.

Den pro dětskou knihu: Čtyřlístek ve vaší knihovně

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny: Zahraniční knihovny v době koronavirové

Článek mapuje situaci do termínu odevzdání příspěvku, tj. do konce září 2020.

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny: Pohled z Britských ostrovů

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny: Mimořádná opatření s vlivem na úpravy a rozvoj služeb (výsledky dotazníkového...)

Výsledky dotazníkového šetření

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ KNIHOVEN: Library advocacy v praxi

Závěrečná část cyklu o library advocacy představí nejrůznější typy metod, nástrojů a kampaní, které jsou nedílnou součástí tohoto konceptu. Ukáže, jaký nejvhodnější postup při tvorbě kampaně zvolit, a také představí příklady dobré praxe ze zahraničních knihoven.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

INSPIRACE: Role romského asistenta v Knihovně města Ostravy

Veřejné knihovny v současnosti slouží mimo jiné jako centra vzdělávání, volnočasových aktivit a setkávání. Jsou v tomto jedinečné – otevřené všem bez ohledu na sociální status nebo věk, současně jsou schopny poskytovat služby přímo na míru různorodým sociálním skupinám. 

INSPIRACE: Kreativní centra Městské knihovny v Praze. Část 2: „Pilka a vrtačka“

Ve druhé části našeho kreativního miniseriálu zavítáme na Smíchovskou náplavku, kde Městská knihovna v Praze v červnu 2020 otevřela v „kobce číslo 16“ sousedskou dílnu DOK16. 

PRŮZKUMY: Čtenářství a Facebook

Článek se snaží zachytit dílčí část komplexních změn informačních a komunikačních technologií v posledních letech: vznik a fungování čtenářských komunit na sociální síti Facebook.

NEUŠLO NÁM

Cena za obsahový marketing knihovně

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 4: Hodinářské stroje a zastavený čas

Sotva byly tříleté Národní oslavy Jana Amose Komenského zahájeny, soukolí se začalo zasekávat. Kvůli epidemii covidu-19 se nejprve čas úplně zastavil a s druhou vlnou se vše, v jistém smyslu v ještě horším scénáři, opakuje. Všechny naplánované akce, výstavy, přednášky či soutěže se posouvají a ruší. Dobře namazaný a seřízený stroj se zadrhl a organizátoři včetně knihovníků začínají být apatičtí. Nikomu se nechce začínat s přípravami znovu a znovu.

RECENZE: Čtení je kulturní vetřelec

TRÁVNÍČEK, Jiří. Kulturní vetřelec: dějiny čtení – kalendárium. Brno: Host, 2020. 272 s. ISBN 978-80-275-0245-5

KNIHOVNY V NOVÉM: Rekonstrukce Městské knihovny Bílovec

KNIHOVNY V NOVÉM: Rem Koolhaas, vizionář i provokatér

Rem Lucas Koolhaas je nizozemský architekt a urbanista. Působí jako profesor architektury na Harvardově univerzitě a je rovněž ředitelem architektonické společnosti Office for Metropolitan Architecture (OMA).

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden