Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Sedmý ročník Týdne čtení dětem

Na konci května (29. 5. 2017) oficiálně odstartovalo více než 300 dětí ve Žďáru nad Sázavou tradiční týden celostátních oslav literatury a společného čtení. Pestrý program v sále Active tak otevřel celorepublikový festival desítek kulturních akcí, na kterých děti ve dnech od 1. do 7. 6. ve městech a obcích po celé republice předčítaly, vyprávěly, besedovaly, zpívaly, tvořily, hrály i soutěžily nebo prostě jen byly při tom, často s přispěním známých osobností ze světa kultury, umění a sportu.

„Přirozený rituál předčítání dětem mizí z rodin. Zastoupily ho obrazy v televizi a na počítači. Hlavní příčinou je zdánlivý nedostatek času rodičů. Nejde však o nedostatek času, jde o nedostatek chtění. Mnoho z nich má za to, že pohádka čtená a pohádka animovaná je totéž. Opak je pravdou. Dítě, kterému se čte, má stimulována jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem na obrazovce,“ uvedla Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka projektu Celé Česko čte dětem® (http://www.celeceskoctedetem.cz/).

V loňském roce se k 6. ročníku Týdne čtení dětem v ČR oficiálně přihlásilo více než 150 škol, školek, knihoven, mateřských center, literárních kaváren a dalších organizací včetně měst a obcí. Uspořádaly přes 200 jednotlivých akcí, kterých se zúčastnilo přibližně 7000 dětí. Desítky dalších setkání, čtení, besed, výstav a soutěží si nenechaly ujít desetitisíce dětí spolu s rodiči a veřejností. Letos se očekává, že by výsledná bilance neměla v ničem zaostat.

zaznamenal: –JaC–

 

Chvíli se zdržím

Čtení jako jedna ze základních potřeb člověka... S touto ideou přistoupili v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) ke tvorbě spotu, který propaguje čtení, ale i knihovnu jako místo, které s podobami čtenářství souzní – zaujme natolik, že v něm zapomeneme na čas a „chvíli se zdržíme“. Video plné pozitivních emocí vyzdvihující nejrůznější aspekty čtení bylo vyrobeno ve spolupráci s profesionálním studiem Morning Pug, a tak kromě pěkného dojmu z výsledné práce přišlo i ocenění od odborné poroty mezinárodní soutěže A Corto di Libri. Na slavnostním vyhlášení vítězů, které se odehrálo na knižním veletrhu v Turíně, obdržela KJM od organizace CEPELL (Centrum pro knihy a čtení), spadající pod italské Ministerstvo kultury, cenu za nejlepší video podporující čtení.

EDITA VALIŠOVÁ redaktor@kjm.cz

Pozn. red.: Blahopřání redakce putuje do Brna. Více informací o vzniku a přípravě tohoto videospotu se dočtete v zářijovém čísle Čtenáře.

 

První knihovnické Pecha Kucha v ČR

Nudí vás běžné konference? Chcete získat víc informací za kratší dobu? Přihlašte proto svůj příspěvek na knihovnické Library Pecha Kucha Afternoon, které se uskuteční 6. 9. 2017 ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity v Praze. Koncept Pecha Kucha (z japonštiny; čti „peča kuča“) původně pochází z oblasti architektury, používá se však i v jiných odvětvích. Jeho záměrem je vytvořit prostor pro vzájemné setkávání lidí.

My jsme se ho rozhodli využít pro setkání knihovníků všech generací, kteří mají chuť něco nového říct nebo si třeba postěžovat. Každý účastník by si měl připravit krátkou prezentaci, která bude trvat celkem 6 minut 40 sekund, tj. 20 slidů/obrázků s komentářem vždy v délce max. 20 s. Můžete si vybrat ze čtyř navržených témat, nebo zvolit téma vlastní. Akci budou pořádat Noví informační profesionálové (NIP CZ) při Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Pokud se chcete přihlásit, vyplňte, prosím, tento formulář https://goo.gl/forms/EGrNpYPoCIiKdwDY2. Po přihlášení aktivních příspěvků bude spuštěna registrace pro diváky.

Těšíme se na vás i vaše příspěvky

ANNA VYČÍTALOVÁ avycital@UK.ZCU.CZ

 

Druhý ročník Akademie PR pro knihovníky

Zveme vás na druhý ročník Akademie PR, která je určena všem, kteří se v knihovnách věnují public relations. Cílem kurzu je provést vás praktickými tématy PR, abyste bez problémů zvládli nebo zlepšili komunikaci s novináři, dlouhodobé plánování komunikace knihovny, přípravu podkladů pro online i klasická média nebo krizovou komunikaci.

Termíny: 30. a 31. 10. (Olomouc), 9. 1. (Pardubice), 7. a 8. 3. (Praha)

Podrobnosti na www.sdruk.cz. Cena 6000 Kč.

VO

 

Zemřel Jiří Vacek (1939–2017)

Foto: archiv Slovanské knihovnyV sobotu 17. června 2017 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 78 let literární historik, knihovník a slavista PhDr. Jiří Vacek. Svůj profesní život spojil s Národní knihovnou České republiky, přesněji řečeno se Slovanskou knihovnou, v níž pracoval od roku 1964 až do své smrti, tj. 53 let; v letech 1978–1992 byl jejím ředitelem. Postupně si vybudoval pozici respektovaného odborníka na dějiny slavistiky, slovanských literatur (zejména východoslovanských) a na problematiku ruské a ukrajinské emigrace z let 1918 až 1945. Pro svou fenomenální paměť a hlubokou znalost fondu Slovanské knihovny patřil mezi vyhledávané rešeršéry a konzultanty nejrůznějších otázek spojených s profilem knihovny. Své vzpomínky vtělil do knihy Slovanská knihovna, můj osud (Praha, 2016), která je doslova kronikou její existence. S odchodem Jiřího Vacka se uzavírá jedna dlouhá etapa existence Slovanské knihovny. Jeho lidský přístup, smysl pro humor, ochota, vstřícnost a neutuchající pracovitost nám všem budou chybět. Rozloučení s ním proběhlo 27. 6. v Zrcadlové kapli Klementina.

LUKÁŠ BABKA Lukas.Babka@nkp.cz

 

Prohlášení k situaci v Národní knihovně ČR

V souvislosti s uvedením nového generálního ředitele Národní knihovny ČR (NK) Martina Klecandy do funkce vydaly Ústřední knihovnická rada ČR, Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR dne 9. 6. 2017 společné prohlášení podepsané předsedy těchto organizací, v němž sumarizují základní palčivé problémy knihovny související mj. s investiční výstavbou, odměňováním pracovníků, digitalizací a ochranou fondů, jež vyžadují neodkladné řešení. Plný text naleznete v e-verzi našeho časopisu. V tomto výtahu citujeme nejzásadnější myšlenky z publikované analýzy.

Daná analýza konstatuje:

  • NK nemá dostatek finančních prostředků na nákup nové literatury. Kritická situace v roce 1997 byla vyřešena účelovou dotací tehdejšího ministra financí Václava Klause na nákup literatury ve výši 15 mil. Kč. Do dnešní doby její výše zůstala beze změny, zatímco inflace stoupla o 40 % a ceny zahraniční literatury se zvýšily ještě razantněji.
  • NK chybí skladovací kapacity pro ukládání nových přírůstků. V současné době je v bednách, tj. nepřístupno uživatelům, uloženo cca 400 000 knihovních jednotek.
  • Rekonstrukce Klementina probíhá již od roku 2010 a neustále se protahuje a prodražuje. Manažerský přístup k řízení a neustálé střídání ředitelů a návazného managementu NK je příčinou neschopnosti instituce připravit a realizovat rozsáhlé investiční akce. Knihovna a její pracovníci působí v trvalém provizoriu, což má především vliv na kvalitu služeb veřejnosti.
  • Politické rozhodnutí Ministerstva kultury z roku 2008, kterým se upustilo od záměru výstavby nové knihovny, nebylo podloženo odbornými argumenty. Klementinum se statutem národní kulturní památky není možné plně přizpůsobit požadavkům moderní knihovny 21. století. Trvalé převážení statisíců knih mezi Klementinem a depozitářem v Hostivaři má negativní vliv na služby veřejnosti a ohrožuje ochranu a systematickou správu knihovních fondů. Navíc Česká republika je jednou z mála zemí, které si během své historie nebyly schopny postavit moderní objekt své národní knihovny.
  • NK nemá dostatek finančních prostředků na vazbu periodik a brožovaných knih. Rozsáhlé množství nejnovějších periodik je uloženo v bednách a je nepřístupné uživatelům. Rozsah ochranných vazeb byl v posledních desetiletích redukován na minimum, což má negativní dopady na dlouhodobé uchování uložených knih a časopisů.
  • V NK není k dispozici potřebná infrastruktura a personální zajištění pro systematické shromažďování, zpracování, trvalé uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů. Není to ani legislativně zajištěno včetně odevzdávání povinných výtisků.
  • Náklady na digitalizaci dosáhly od poloviny 90. let minulého století již nejméně 800 mil. Kč. Digitalizováno bylo přibližně 500 000 knihovních jednotek, ale pouze omezená část autorsky volných děl je k dispozici volně na internetu. Nejnovější novela autorského zákona č. 121/2000 sice umožňuje uzavírání hromadných licenčních smluv na zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů prostřednictvím knihoven, ale nevybudovaná infrastruktura v  NK znemožňuje zpřístupnění této části kulturního a vědeckého dědictví.
  • Podstatná část archivních tištěných knihovních fondů je ohrožena rozpadem kyselého papíru, jedná se zejména o novinovou a knižní produkci 19. a počátku 20. století. NK nemá vybudované kapacity na odkyselování a záchranu těchto dokumentů.

Všechny výše uvedené problémy mají dlouhodobý charakter, nelze je vyřešit ze dne na den, o situaci NK je Ministerstvo kultury průběžně informováno. Východiska jsou zahrnuta ve vládních materiálech Státní kulturní politika na léta 2015 až 2020 a Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 až 2020, ale reálné řešení stále nepřichází. Stagnace NK nemá vliv pouze na přímé služby uživatelům a návštěvníkům, ale dotýká se negativně služeb většiny knihoven v České republice. NK ztrácí v očích knihovníků pozici lídra. Ztrácí svou národní i mezinárodní prestiž. Nenaplňuje roli knihovny, o které víme, že české knihovnictví směřuje správným směrem, knihovny, o kterou je možno se odborně opřít.

Zkráceno redakcí