Hlavní obsah stránky

KRONIKA

Ke květnovému významnému výročí jubilanta

Bohuslav Smejkal (* 11. 5. 1924)

Nestor olomouckého knihovnictví, osobnost regionální kultury s přesahem do dění celonárodního, duše olomoucké vědecké knihovny, ve které působil celých třicet pět let, se zapsal do povědomí olomoucké veřejnosti jako elegantní, spíše nenápadný pán s hlubokými vědomostmi a rozsáhlými kulturními aktivitami. Knize se upsal už jako student Slovanského gymnázia v Olomouci. I když mu společenský vývoj komplikoval další studia (totální nasazení, politická situace po roce 1948), patří k nejfundovanějším osobnostem českého knihovnictví.

Od roku 1945 pracoval v knihovně Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. V roce 1949 přešel do Státní vědecké knihovny v Olomouci, kde působil až do odchodu, a to od funkce řadového knihovníka až po zástupce ředitele. Teorii o osobnosti knihovníka realizoval v praxi beze zbytku. Byl nejen vzorným a dokonalým knihovníkem, ale měl také široké kulturní zájmy, zejména v oblasti bibliofilie, regionální kultury, literatury a historie, výtvarného umění.

Když byla jeho profesní dráha završena, nevydržel dlouho doma a začal se angažovat v knihovně Olomouckého arcibiskupství.

K 80. narozeninám Bohuslava Smejkala vydala Vědecká knihovna v Olomouci jeho bibliografii. Najdeme v ní na čtyři sta položek citací, od člán­ků, recenzí, kritik až po samostatné publikace věnované většinou Olomouci, Svatému Kopečku a dalším lokalitám regionu. Pro oslavence bylo příznačné, že díky smyslu pro přesnost a preciznost v práci sám zpracoval k této publikaci rejstřík.

Bohuslav Smejkal po celý život rozvíjí bohatou publicistickou činnost. Přispíval například do sborníků Slovanského gymnázia v Olomouci (Za hlasem KomenskéhoV sýpkách duchaPrimum necessarium aj.). Spolupracoval s kulturními časopisy (Kdy-kde-co v Olomouci, Střední Morava), s olomouckým muzeem (Středisko, Zprávy KVM v Olomouci). Angažoval se ve Spolku českých bibliofilů, redigoval časopis Z knihovnické praxe, vydal pět ročenek Občanům Samotišek. Jeho články najdeme v denících NašinecStráž liduHanácké novinyOlomoucké listyKatolický týdeník aj. Jeho kulturní činnost byla Olomoučany přijímána s obdivem a uznáním. Dostalo se mu i oficiálního ocenění (Cena města Olomouce, Pamětní medaile Univerzity Palackého, čestné členství ve Spolku českých bibliofilů aj.).

Jeho další oblastí zájmu je výtvarné umění, kde se angažoval jako člen Klubu přátel výtvarného umění, organizátor výstav, přátelil se s řadou výtvarníků, publikoval o významných osobnostech (Bohumír Dvorský, A. M. Machourek, Stanislav Menšík aj.), připravoval katalogy výstav.

K jeho nejvyhledávanějším knihám patří publikace k dějinám Vědecké knihovny v Olomouci (Státní vědecká knihovna v Olomouci, 1965; Z pokladů SVK v Olomouci, 1974; Sto let české veřej­né knihovny v Olomouci 1889–1999, 1989), dále knihy o Svatém Kopečku (Svatý Kopeček, Poutní chrám Navštívení P. Marie, 1994), bibliofilské práce týkající se Olomouce (Město velebené veršem, 1998), vzpomínkové práce věnované jeho přátelům (Pocta dělníku knihy [O. F. Babler], 1985), ale i regionální studie (850 let obce Samotišky, 1991, 1999).

Bohuslav Smejkal se zapsal výrazně do historie olomouckého knihovnictví i do kulturního živo­ta celého regionu.

MILADA PÍSKOVÁ