Hlavní obsah stránky

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Aby krajané znali své kořeny

DANIELA WADEY school@beseda.org.au

Krajanský spolek Beseda Czechoslovak Australian Association byl založen skupinou československých emigrantů, kteří žili v Austrálii od počátku padesátých let minulého století. Když po invazi armád Varšavského paktu v srpnu 1968 do Austrálie dorazila další vlna uprchlíků, rozhodli se tentokrát krajané založit organizaci, která by sdružovala všechny lidi československého původu a jejíž hlavní činností by bylo pomáhat nově příchozím zorientovat se v neznámém světě – najít si bydlení, zaměstnání a pomáhat například v kontaktu s úřady. Oficiální registrace spolku se tak datuje k lednu 1972.

Beseda se již tenkrát věnovala kulturním, společenským a sportovním aktivitám ve snaze udržet a zároveň oživit jazyky (český a slovenský), společné kulturní dědictví a národní tradice původních zemí a  seznámit se i s kulturním a etnickým dědictvím Austrálie.

Již tehdy si krajané vyměňovali a vzájemně půjčovali knihy. Tam také můžeme najít prapůvod naší knihovny. Ta se k dnešnímu dni pyšní rozsáhlým fondem, který čítá přes 3000 svazků knih. Najdete zde široký výběr českých, slovenských a anglických knih, VHS videí, CD a DVD pro dospělé i děti včetně cenných exilových kousků. Digitalizace se dotkla i nás; pro zpřístupnění registru v digitální podobě využíváme aktuálně databázi Libib. Díky usilovné práci našich knihovnic se mohou návštěvníci podívat na přehled knih v knihovně Beseda i on-line: https://www.libib.com/u/beseda.

Knižní fond se stále doplňuje; rozrůstá se nejen díky štědrým darům od krajanů, ale i nákupem nových knih, kdy využíváme granty Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a máme tak díky těmto institucím možnost nabízet i aktuální knižní novinky.

Spolek Beseda od roku 2018 nabízí i kurzy neformálního vzdělávání v českém jazyce pod Českou školou Canberra – od věkové hranice nejmenších dětí přes starší studenty až po dospělé krajany, kteří si chtějí připomenout rodný jazyk nebo se naopak naučit mateřský jazyk svých předků od samého počátku. Česká škola Canberra je jediná škola ve státě ACT (Australian Capital Territory, tj. teritorium hlavního města Austrálie), která tak pořádá výuku češtiny a organizuje volnočasové vzdělávací i kulturní aktivity a projekty pro děti a studenty.

Beseda se tímto způsobem soustřeďuje nejen na jazykové vzdělávání, ale i prvky české historie, reálií, zeměpisu a na české zvyklosti a tradice. Naši studenti se učí nejen klasickou cestou, ale i formou projektů spojující prvky rozvoje vědomostí a komunikace v češtině a o češtině, to vše je podpořené prvky národní identity. Knihovna je k tomu nejen báječný prostor, ale i zdroj mnoha podkladů a pokladů.

Prostřednictvím rozmanitých činností se snažíme přirozeným způsobem probouzet kladný vztah k České republice jako k zemi, ze které studenti pocházejí nebo ke které mají rodinné vazby. Mnoho projektů vzniká i  na základě návrhů dětí a studentů.

 

Spoluprácujeme i s českými institucemi na podporu českého jazyka, literatury a českého vzdělávání, např. s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, s časopisem Krajánek nebo Velvyslanectvím České republiky v Austrálii.

Žádné učení by se bez kvalitních podkladů neobešlo, a tak i Česká škola Canberra za přispění grantů přikoupila do knihovny učebnice, vzdělávací hry a didaktické pomůcky pro kvalitnější vzdělávání svých žáků. Veškeré tyto materiály jsou nedílnou součástí výuky naší školy a k dispozici v knihovně, a pomáhají tak prohlubovat nejen znalosti českého jazyka, ale i vědomosti na úrovni nejen lexikální, gramatické, ale i komunikační a společenské.

Učitelé a studenti využívají knihovnu včetně dětské literatury, beletrie, časopisů. Rádi bychom ji obohatili o nové tituly, odborné pedagogické publikace apod., a to jak pro přípravu dětí do školy, tak při pomoci s učením správné výslovnosti, heterogenních skupin aj. Díky knihám a naší knihovně si udržují češtinu „živou“ krajané i jejich děti zde v Austrálii.

Autorka je zástupkyní prezidenta Besedy a ředitelkou Czech School of Beseda.

Foto: Neil Wadey