Hlavní obsah stránky

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Hudební databáze ve světě

SIMONA HARAŠTOVÁ HarastovaSimona@seznam.cz

Příspěvek obsahuje informace o existujících hudebních databázích, a to digitálním archivu CANTUS, Global Chant Database, NAXOS a RILM.

CANTUS (https://cantus.uwaterloo.ca/home)

Česko-kanadský digitální archiv CANTUS (Cantus database for latin ecclesiastical chant) se věnuje výzkumu zdrojů gregoriánského chorálu. Jedná se o volně přístupný elektronický zdroj. Podle statistiky z roku 2010 obsahuje významné informace o asi 380 000 zpěvech, které jsou ve středověkých pramenech. Nejčastěji jsou v této databázi umístěny antifonáře a breviáře.

Databáze je vhodná pro následující účely:

— hledání úplného obsahu indexovaného zdroje;

— zkoumání konkrétního rukopisu nebo liturgického centra;

— hledání rychlého přístupu k online archivům, kde se uchovávají digitální obrázky pro většinu zdrojů indexovaných CANTUSem;

— vyhledávání chorálu podle textu;

— vyhledávání chorálu podle melodie;

— vytvoření nového inventáře atd.

Principy tohoto projektu jsou následující:

1. fulltextová katalogizace zpěvů, tzn. že kromě incipitu se u hudebních dokumentů zaznamenává i textový obsah;

2. identifikace zpěvů pomocí Cantus ID Number, tzn. že tabulka „Master Chants“ má obsahovat tři položky, tj. Cantus ID Number, druh zpěvu a standardizovaný fulltext;

3. otevřenost systému: data jsou volně sdílena elektronicky;

4. revize všech dat před publikováním: jednotlivé zpěvy jsou před publikováním kontrolovány členy týmu CANTUS.

Global Chant Database (globalchant.org)

Jedná se o projekt online databáze uchovávající melodie chorálu a středověkého jednohlasu. Cílem tohoto projektu je tvorba vyhledávacího systému, jenž není příliš složitý a je schopen obsáhnout dostupné online databáze spolu s tištěnými katalogy. Databáze si získala velký ohlas a renomé po celém světě.

V současnosti zahrnuje databáze cca 25 000 záznamů incipitů zpěvů spolu s informacemi o textu, melodii, žánru, modu a konkordancích v nových vydáních a dalších elektronických zdrojích. Autorem databáze chorálů je Jan Koláček – doktorand Ústavu hudební vědy Univerzity Karlovy v Praze. Databáze má sloužit vědcům a studentům při vyhledávání a identifikaci melodií chorálů spolu se zobrazením dostupných zdrojů. Uživatelé této hudební databáze sem mohou mj. přispívat prostřednictvím speciální aplikace. Databáze umožňuje propojení s jinými významnými databázemi.

Základní princip spočívá v přímém zadávání prostřednictvím pohybu not na notové osnově. Nemusí se složitě psát textové nebo číselné kódy.

Projekt se dále rozvíjí na níže uvedených principech:

1. důraz se klade na univerzalitu, tj. zaměření na středověký jednohlas a jeho rozvoj do současnosti;

2. databázi budují uživatelé.

NAXOS (https://www.naxosmusiclibrary.com)

Jednou z nejsvětovějších hudebních databází je nepochybně NAXOS. Uživatelé mají možnost poslechu klasické hudby. Je zde obsaženo více než 562 100 hudebních skladeb, jejichž počet se velmi rychle rozrůstá. Kromě klasické hudby se databáze nevyhýbá ani jiným žánrům, jako jsou např. world music, jazz, filmová hudba, klasický a moderní rock apod.

Prostřednictvím hudební knihovny NAXOS je možné vyhledávat podle osobností, kategorií, štítků, období atd. Na webových stránkách je řada dalších zajímavých nástrojů, jako např. hudební slovníček, novinky či různé doplňující zdroje.

Databázi hojně využívají všechny krajské knihovny, odborníci, studenti a pedagogové i individuální uživatelé v rámci celé ČR.

RILM – Répertoire international de littérature musicale (https://www.rilm.org)

Tato mezinárodní bibliografická databáze se hojně využívá nejrůznějšími českými muzikologickými a hudebními katedrami.

Hudební databáze RILM dokumentuje světové poznatky a zpřístupňuje je výzkumným a interpretačním komunitám z celého světa pomocí digitálních sbírek a nástrojů. Cílem je zahrnovat hudební informace ze všech zemí, ve všech jazycích a všech oborů a kultur. Tím databáze usiluje o podporu výzkumu v oborech umění, humanitních a společenských věd.

Informační produkty, které databáze RILM obsahuje:

1. abstrakta hudebních publikací s plným textem;

2. hudební encyklopedie;

3. Ttv. MGG Online, tj. základem je druhé vydání Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG, 1994 až 2008), a nabízí nový a aktualizovaný obsah spolu s průběžnými aktualizacemi a revizemi;

4. index tištěné hudby;

5. tištěné publikace.