Hlavní obsah stránky

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Tři písmena v logu Krajské knihovny Vysočiny

JANA FIALOVÁ  fialova@kkvysociny.cz

V loňském roce slavila Krajská knihovna Vysočiny 20. výročí svého vzniku jako krajské instituce. Rok 2002 tak byl pro knihovnu obdobím velmi významným, nastartoval velké množství postupných změn, z nichž jednou bylo také vytvoření jednotného vizuálního stylu.

Přechodem z okresní knihovny na krajskou instituci prošla knihovna zcela zásadními přeměnami; k původním činnostem a aktivitám přibyly projekty a akce zbrusu nové. Svou činnost zahájila Univerzita volného času, zaměřená na celoživotní zájmové vzdělávání dospělých, která se z počátečních několika málo oborů rozrostla do dnešní desítky oborů pro stovky účastníků, jejichž zájem o přednášky neustále roste. Vzniklo zcela nové oddělení specializovaných služeb pro hendikepované uživatele, stejně tak moderně vybavené oddělení multimediálních služeb m-centrum, které nahradilo stávající hudební oddělení. Do prostor knihovny bylo také situováno nové, špičkově vybavené digitalizační pracoviště. Díky němu se elektronické podoby dočkaly historické tisky, monografie, periodika, kroniky atd. a byla navázána široká spolupráce s muzei, archivy, galeriemi a dalšími institucemi v kraji. Knihovna se rovněž stala spolupořadatelem každoročně probíhajícího Podzimního knižního veletrhu.

V průběhu všech přibývajících změn, inovací a nových služeb se také pravidelně aktualizovaly a upravovaly webové stránky knihovny, aby byly uživatelsky přívětivé a přehledné. Zároveň vyvstala potřeba vytvoření jednotného vizuálního stylu, srozumitelného a jasného, usnadňujícího vnitřní i vnější komunikaci. V průběhu roku 2012 tak bylo vypsáno výběrové řízení, jehož účastníci měli za úkol předložit svůj návrh logotypu a jeho variant, návrh plakátu v různých formátech na libovolnou akci knihovny, letáku, čtenářského průkazu, webové stránky, vizitky, propagačních materiálů aj., zkrátka představit svůj ucelený koncept. Za vítězný vybrala hodnoticí komise návrh Romany Bartoňkové a Jana Herynka z olomouckého studia Design Herynek. Na tomto návrhu bylo oceněno profesionální zpracování, možnost interpretace různými způsoby a v neposlední řadě i zachování vztahu k Vysočině. Pole vyjádření poroty autoři rovněž prokázali cit pro kompozici i variabilitu, která umožňuje vizuální identitu dále rozvíjet.

Logo vychází z počátečních písmen názvu knihovny – KKV. Jejich geometrická stylizace symbolizuje jednak otevřené knihy, jednak přeložené stránky papíru. Také barvy byly zvoleny záměrně – modrá barva symbolizuje vzdělávání, rozhled a volnost, zelená ekologii, přírodu a lidský rozměr, fialová má institucionální prvek. Grafická značka je doplněna o název, který je v barvě černé. Pro typografii jednotného vizuálního stylu byla zvolena rodina písem Neutraface 2 a Neutra Slab amerických House Industries. Tvar loga je rozpracovaný do grafických sestav, které se dají různě modulovat, tvarovat, násobit, název i logo jsou navíc navrženy tak, aby ve vybraných případech bylo možné použít každou část zvlášť.

V roce 2020 se knihovna ze starých, kapacitně už nevyhovujících prostor stěhovala do nově postavené moderní budovy a s ní i logo, které zde více než dříve upevnilo své místo; uživatele provází na orientačních tabulích, dveřních tabulkách, plakátech, reklamních materiálech či v černobílé variantě na skleněných dveřích kanceláří. Čas ukázal, že jednotný vizuální styl je důležitý, tvoří nedílnou součást komunikace se čtenáři a uživateli knihovny a umožňuje dotvářet jednotnou image.

Ukázka informační vývěsky

 

Černobílá varianta loga na dveřích kanceláří – díky tomuto polepu se z původně průhledných kanceláří, uživatelsky ne úplně přívětivých, staly příjemné prostory 

 

Logo je součástí označení knihovny před vchodem

 

Reklamní materiály s různými variantami loga

Čtenářský průkaz 

 

Ukázky plakátů k akcím  

 

 

Turistická vizitka (samolepka) věnovaná Krajské knihovně Vysočiny