Hlavní obsah stránky

ŠKOLA KNIHOVNĚ, KNIHOVNA ŠKOLE: Pomůcky ve škole i v knihovně

JITKA VYPLAŠILOVÁ Jitka.Vyplasilova@centrum.cz

Když se spojí učitelka českého jazyka a literatury a knihovnice dětského oddělení v jednu osobu, mohou se dít divy. A ony se opravdu dějí. Lepší kombinace obou profesí nejspíš neexistuje. Každá profese totiž přináší jiný úhel pohledu. Napůl knihovník/napůl učitel umí práci s knihou a učení literatury skvěle skloubit dohromady. Publikujeme úvodní část nového minicyklu.

Podpora čtení a čtenářské gramotnosti je v současnosti na vzestupu – snaží se školy a jejich učitelé, snaží se knihovny i různé asociace a neziskovky. Zároveň se různé vzdělávací firmy a nakladatelství zaměřují na výrobu pomůcek pro rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářského myšlení. Zpočátku byla na trhu s takovými pomůckami, zejména pro 2. stupeň základních škol, velká díra. Vše stálo na nápadu a samovýrobě učitele, potažmo knihovníka. S přibývající podporou čtenářské gramotnosti napříč obory a předměty se začalo portfolio dostupných pomůcek rozšiřovat – dá se říci – doslova raketovou rychlostí. Mezi pomůckami dominují hmotné pomůcky podporující individuální kritické myšlení při samotné četbě knih a samozřejmě různé pracovní sešity.

Před – během – po

Zásadní věc! Nejvíce pomůcek, v podstatě ve své funkčnosti synonymních, můžeme nalézt v oblasti čtenářských strategií s jednoduchým názvem Kladení otázek. Zejména se jedná o čtenářské otázky, se kterými žáci pracují před čtením – během čtení – po čtení. Žáci si losují / házejí / vytahují / trhají (podle typu pomůcky) otázky k jednotlivým sekcím čtení. Otázky mapují vše, co se týká nejen obsahu knihy, ale i jejího vzhledu, dalších spolutvůrců knihy aj. Můžete tak narazit na otázky typu Poznáš z obálky knihy, o čem kniha bude?, Vyvíjí se prozatím příběh podle tvých představ?, případně Kterou situaci z knihy bych chtěl zažít a proč? Otázky jsou velmi variabilní, charakter jednotlivých úkolů se liší podle dané pomůcky. Jedno však mají společné: podněcují čtenáře hlouběji se zamýšlet nad samotnou knihou, motivací pro její výběr aj.

Kostky, sáčky, věž

Pomůcky, které si školy a knihovny mohou zakoupit pro rozvoj čtenářského myšlení, jsou trojího typu, ale stejné myšlenky. Jako první se na trh dostaly čtenářské kostky. Byla to reakce na zvýšenou poptávku po pomůckách k rozvoji čtenářské gramotnosti v souvislosti s rozsáhlým dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výzva č. 56 – Čtenářské dílny z roku 2015. V sadě najdete šest kostek rozlišených do tří barev, žáci jimi hází a získávají otázku před – během – po čtení. Dnes si můžete pořídit již druhou sadu – tzv. pisatelské kostky.

Nedlouho poté, co se v českém školství natrvalo usídlil pojem čtenářská gramotnost a začalo se na jejím zdokonalování soustavněji pracovat, vykoukly na světlo čtenářské sáčky. Princip práce s pomůckou je velmi obdobný jako u kostek: žáci si z jednotlivých sáčků losují otázky a poté je zpracovávají na základě individuální práce se svojí knihou. Nabídka sáčků se také rozrostla o další sadu otázek, tentokráte zaměřených na postavu, děj a prostředí.

Poslední „otázkovou“ pomůckou pak je čtenářská věž. Ta je podle mého názoru do knihovny asi top. Je vytvořena na principu klasické jenga věže; pouze na kostkách, které žáci z věže vytahují, mají napsané otázky. A jak jinak než před – během – po čtení. Žáky napříč věkem baví hrát hru, soustředit se na rovnováhu věže, zároveň pak odhalovat otázky k četbě. Kostky věže jsou rozděleny stejně jako kostky a sáčky do tří barev, žáci tedy vytahují každý třikrát. I přes mé osobní preference – ať zakoupíte jakoukoli pomůcku, všechny jsou super.

Vyšší level

Vyjma těchto více méně univerzálních otázek hodících se na jakoukoliv knihu podle čtenářových preferencí můžete využít i kompletně připravené čtenářské lekce. Tyto „krabičky“ obsahují karty ke konkrétním knihám a jsou rozděleny na několik samostatných aktivit. Takto připravené lekce Vám velmi usnadní přípravu na program, dodají inspiraci a mnohdy i zachrání reputaci (!).

Portfolio pomůcek se neustále zvyšuje, nabídka začíná být daleko pestřejší než na počátku samotného masového rozvoje čtenářské gramotnosti. Jak školy, tak knihovny si v nabídce dokážou najít to ideální téma/témata právě podle jejich zaměření.

Jednotlivá témata minicyklu:

  Pomůcky ve škole i v knihovně

  Čtenářská dílna a lekce v knihovně i škole

  Hry (nejen) do školní knihovny

  Rekvizity při rozvíjení čtení

  Metody vhodné pro rozvoj čtení v knihovně