Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Zpátky do knihoven! – Heslo nejen pro BMČ 2023

GABRIELA JARKULIŠOVÁ sefova@knihovna-kh.cz

Když se v Sekci veřejných knihoven SKIP začalo uvažovat o zaměření dalšího ročníku Březen měsíc čtenářů (dále jen BMČ), chytlavé motto „Zpátky do knihoven“ bylo od začátku pro ročník 2023 horkým favoritem. Vyjadřovalo to, co si většina z nás přála: plnohodnotný návrat našich čtenářů a návštěvníků, nadšení knihovníků pro další období a odeznění covidových obav. Také jsme měli na zřeteli, jak moc je vždy důležité, aby se zaměřením souznělo co nejvíc kolegů – od těch z knihoven velkých, menších i těch úplně nejmenších obecních, oborových i specializovaných, budou-li chtít.

Nápad získat pro podporu knihoven veřejně známé tváře, které jsou se čtením a knihovnami uvěřitelně spjaty, pak zvolené zaměření jen doplnil. Nabídli jsme tedy českým knihovnám pro BMČ 2023 téma, vlastní web, dostupnou grafiku, bohatý nápadník možných aktivit i možnost sdílet fotoalbum každým dnem bohatší o další osobnosti, které ke svým fotografiím připojily jednoduché sdělení „Mám rád/a knihovny“. Bylo tak skvělé, jak se knihovny aktivizovaly, jak kontaktovaly „své VIP“, jak ono album utěšeně narůstalo!

Osobně jsem moc ráda, že svou fotku připojili třeba herci Saša Rašilov, Míra Nosek, Vašek Jílek, Martina Preissová nebo četník Michal Dlouhý. Všichni jmenovaní – a vím to z osobní zkušenosti – s knihovnami dlouhodobě spolupracují, mají k četbě i knihovnám vážný vztah a jejich proklamace je tedy pravdivá. Vlastně mne docela mrzí, že jsme se zatím neposunuli v uvažování, jak z tak příjemného portfolia dále těžit. Ale ono to v naší sekci určitě vybublá!

Čtenář roku

Každopádně „Zpátky do knihoven“ zvalo své čtenáře více než 300 knihoven (tedy těch, které se zaregistrovaly na webu BMČ). V každém kraji byl také oceněn Čtenář roku. V návaznosti na „Zpátky do knihoven“ to byl letos ten čtenář, který navštěvoval svou knihovnu v předchozím roce nejčastěji. Celostátní vítěz byl letos z Libereckého kraje. Vojtěch Trka navštívil svou českolipskou knihovnu v loňském roce celkem 298krát! A zajímavé třeba je, že pan Trka nebydlí přímo ve městě a z místa, kde žije, jezdí do knihovny dvakrát až třikrát týdně na kole. Takže týdně několik desítek kilometrů! Díky spolupráci SKIP s Magnesií Literou si ocenění převzal 17. 4. 2023, a to v 17. minutě přímého přenosu České televize při slavnostním předávání cen za nejlepší knihy uplynulého roku. Pokud vám to uteklo, podívejte se na i-vysílání ČT…

Řeč čísel: vracejí se čtenáři do knihoven?

A teď zpátky do knihoven. Jak to tedy vlastně s tím světem u nás po covidu je?  Máme se bát? Vrátili se čtenáři? Půjčují si? Čtou? Chodí? Něco už přeci víme – máme totiž k dispozici statistická data z ukončeného roku 2022 (viz Graf 1). Tedy z roku, kdy naši činnost neovlivňovala žádná vládní nařízení. Z roku, kdy jsme mohli čtenářům nabízet opět setkávání, vzdělávání i zábavu.

Nejsem matematik ani statistik, text nemá ambici být odbornou interpretací čísel, která nám rok 2022 přinesl. Oslovila jsem ale řadu svých kolegyň a kolegů s prosbou, zda by mi popsali své aktuální zkušenosti, problémy i případné změny, které si postcovidové období v jejich knihovnách vyžádalo, a na něco z toho určitě usuzovat lze.

To, že roky 2020 a 2021 zaznamenaly ve statistických parametrech obrovské propady, nás asi nikoho nepřekvapí. Porovnáváme-li tedy např. roky 2021 a 2022, můžeme interpretovat návrat uživatelů do knihoven opravdu s přehledem. V publikaci Kultura v číslech 2022, kterou sestavuje NIPOS, se v oddíle knihovny dočteme, že objem výpůjčních služeb tradičních tištěných dokumentů (knihy, periodika) se v tomto období meziročně zvýšil o 19 % (celkem 41,6 mil výpůjček). Počet registrovaných čtenářů vzrostl celkově o 9 %, u dětí do 15 let dokonce o 21 %! Zvýšil se i počet návštěvníků veřejných knihoven, a to o 13 %. Nárůst registrujeme v počtu akcí pro veřejnost, tady se číslo oproti roku 2021 více než zdvojnásobilo.

V porovnání s rokem 2021 jsou ta čísla velmi příznivá. Pro kontext je ale jistě dobré uvést, že rok 2021 byl snad nejvíc ovlivněn dlouhou řadou vládních opatření, pro naši praxi často dost nepřehledných. Připomínám, že základní provoz knihoven byl ovlivňován především podmínkami pro maloobchodní provoz prodejen a pro pořádání kolektivních aktivit jsme v knihovnách museli dodržovat pravidla určená pro provoz muzeí, galerií, hradů, zámků, v jistých segmentech činnosti pak také podle koncertů, poutí, slavností. Už jste to zapomněli? Kompletní přehled, když si budete chtít na tohle období zavzpomínat, najdete například ve Výroční zprávě o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2021 na webu Knihovnického institutu.

A tak ještě zkusme k roku 2022 postavit čísla z období před pandemií. Jak vidíte na grafech se základními ukazateli, lze konstatovat, že lidé se do knihoven vracejí, čísla postupně stoupají. Rozhodně nemáme hotovo, je jistě třeba nadále tento vývoj svou činností podpořit. Nástroje a metodiku známe, cíl máme, požadavky a očekávání svých čtenářů monitorujeme. Jsme motivovaní, dobré nápady sdílíme. Zbývá jen dávat to najevo. Prostě ZPÁTKY DO KNIHOVEN!

Z korespondence

-              Dobrý den, posílám pár postřehů. Co se týče dětí, podařilo se nám téměř dostat na předcovidová čísla. Máme velkou nabídku lekcí pro školy, v roce 2022 jsme jich udělali 212 s účastí 4080. Děti i rodiče si chválí rozdělení akcí do tematických dnů (technické pondělí, příběhové čtvrtky, tvořivé středy, deskoherní čtvrtky a volné pátky). U základních a mateřských škol začíná být o lekce větší zájem, než jsme schopni uspokojovat. Někdy děláme i 5 lekcí za den…

-              …v příloze zasílám několik statistických údajů, z kterých je zřejmé, že jsme se ještě nedostali úplně na předcovidovou úroveň. Je znát úbytek návštěvníků, kteří chodili na internet. Čtenáři se hodně naučili využívat odložení z poličky nebo do knihoboxu a zdržují se u nás méně. Úplně odpadla skupina seniorů, kteří chodili do čítárny každý den pro denní tisk. Začalo ale chodit víc maminek s dětmi, to díky Bookstartu. A vyšší návštěvnost registrujeme v Tklubu, kde máme nového zaměstance, a je to hned znát. Je to mladý kluk, je náctiletým blíž…

-              Tak nám se to opravdu zvedá. Lidé se po covidu vracejí zpět (tak, jak bylo motto letošního Března – měsíce čtenářů). Díky novým aktivitám na podporu čtenářství přicházejí do knihovny nově celé rodiny. Důvodem nejsou jen naše služby, ale i cena knih. Roste počet lidí, kteří si přes nás legálně a zdarma mohou stahovat e-knihy...

-              Motto, které jste se SKIPem zvolili na příští březen, vítáme a využijeme. Je to totiž i naše přání. Nemám ještě všechno uzavřené, ale ukazuje se, že rok 2022 opravdu zatočil kormidlem a přestože nejsme ve všech řádcích statistického sumáře na číslech před covidem, v některých se už výrazně blížíme a některá jsme i překonali. Třeba v počtu pořádaných akcí a jejich návštěvnosti nebo ve výpůjčkách elektronických dokumentů. Některé služby se proměnily, lidé se naučili využívat hodně možnost odložení z poličky, někteří objevili MVS, a tak i zde máme vyšší čísla. Zaznamenali jsme také výrazný nárůst návštěvnosti rodičů na mateřské, přikládáme to aktivitě našeho dětského oddělení v projektu Bookstart…