Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Pasování prvňáčků na čtenáře na zámku v Kroměříži

KAMILA ZIKMUNDOVÁ zikmundova@knihkm.cz

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny je jedna z našich nejoblíbenějších a nejhezčích akcí, kterou každoročně v Knihovně Kroměřížska pořádáme. Knihovna a její oddělení pro děti a mládež si na této dnes již dlouholeté tradici skutečně zakládá.

Před rokem 2011 jsme děti vždy pasovali pouze v rámci dětského oddělení knihovny. Ale poté nás napadlo oslovit našeho kamaráda a kolegu Cyrila Měsíce, který je knihovníkem zámecké knihovny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Ten u kastelána domluvil možnost pronajmout si k tomuto účelu zdarma překrásný Manský sál a pak už to jelo. Hudební doprovod nám obstarala Základní umělecká škola v Kroměříži pod vedením Jiřího Nepožitka a město Kroměříž zase dodalo drobné dárečky pro začínající čtenáře.

Letos koncem května jsme tedy ve dvou dnech již pojedenácté pasovali prvňáčky ve skutečně slavnostním duchu přímo na zámku: se zámeckým knihovníkem za zády, za doprovodu slavnostních fanfár a s milou podporou vedení města Kroměříž. Vždyť pasovat 361 dětí ze sedmi kroměřížských základních škol na čtenáře není žádná legrace!

Od roku 2011 pasování prvňáčků na čtenáře knihovny probíhá ve dvou fázích. V první části v období mezi lednem a dubnem přijdou jednotlivé první třídy do knihovny, kde děti seznámíme s naším dětským oddělením. Pro mnohé je to poprvé, kdy do knihovny vůbec zavítají. Snadno zjistí, že se v našem dětském oddělení mohou cítit příjemně a bezpečně. Představíme jim všechno, co jako knihovna nabízíme, a rovněž možnost přijít i s rodiči, prarodiči nebo sourozenci. Hravou formou si ověříme, jak moc děti znají pohádky, písmenka a zda již zvládnou přečíst krátká slova. Všechny disciplíny jsou připraveny tak, aby je všechny děti zvládly. A pak už se mohou těšit na svůj slavnostní květnový den v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Máme radost, že i přes dvouletý covidový výpadek (ročníky 2020 a 2021) se podařilo spolupráci se všemi institucemi opět navázat a v tradici pokračovat. Ve stanoveném termínu se děti dostaví v doprovodu své paní učitelky do zámku. Podpořit je mohou přijít jejich nejbližší – rodiče, sourozenci či prarodiče. Po přivítání a představení hostů poprosíme paní učitelky, aby představily své třídy, načež děti společně vysloví slavnostní čtenářský slib:

    Čeká na mě spousta knih
    a chci vědět, co je v nich.
    Slibuji tu dneska všem,
    že budu pilným čtenářem.
    Knížky budu opatrovat
    a vždy se k nim hezky chovat.

Poté už jsou jednotlivé děti jmenovitě vyvolávány, aby poklekly před zámeckého knihovníka. Ten jim přiloží meč na rameno a pronese slavnostní větu: Pasuji tě do stavu čtenářského. Následně si děti od nás knihovnic přeberou pamětní list, drobnou pozornost darovanou městem Kroměříž a také knížku. Knihy každoročně objednáváme díky projektu SKIP ČR Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Bez spolupráce se všemi výše zmiňovanými institucemi bychom nemohly připravit akci, která má u dětí, jejich blízkých i u pedagogů tak kladný ohlas. Každoročně dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu na to, jak si to děti báječně užily, jak slavnostně se cítily i jak jsme je my knihovnice překvapily historickými kostýmy.

Letošní pasování skončilo, a přestože jsme padaly únavou, už druhý den jsme se začaly těšit na ročník 2024.

Jménem všech kolegyň oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska, tj. rovněž Kateřiny Slámové a Lucie Čevelové, sepsala KAMILA ZIKMUNDOVÁ.