Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

léto se přehoupává do druhé poloviny a přináší tentokrát šedesátistránkové dvojčíslo časopisu. Vždycky, když je zpracování téhle polotuplované dávky textů za námi, dlouze vydechneme a dovolíme si odjet na dovolenou. Náš návrat pak můj šéf a kolega každoročně suše glosuje krátkou větou: No, a máme tu Vánoce. Poodhrnutím závěsu do redakční kuchyně dávám nahlédnout na jednu z typických prvků redakční práce – od vytipovávání témat příspěvků po výplatu honorářů a zpracování podkladů k rejstříkům jsme rozkročení tak přes půl roku a někdy je opravdu náročné zůstat nohama na pevné zemi a hlavou u toho správného data. Tolik můj příspěvek k rubrice letního čtení, které je jinak letos v kompetenci studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

A teď už k tématu dvojčísla, tedy k aktivitám českých knihoven ve vztahu k Ukrajině. Už vloni v červnu přinesl Čtenář informace, jak knihovny zareagovaly na potřebu pomoci lidem z válkou zasažené země. Jaká je situace po roce? Co se osvědčilo, co stále funguje? Jak se proměňují potřeby lidí z Ukrajiny? Jaké jsou zkušenosti knihoven podpořených Nadací OSF (ve městech Šternberk, Tábor, Dobříš, Vyškov)? Dají se zobecnit a aplikovat u dalších cizinců, národnostních menšin? A jak to vypadá ve Středočeském kraji? Přinášíme odpovědi na tyto i další otázky spolu s konkrétními příběhy našich nových sousedů.

Téma je rubrikou zavedenou a tradiční. Ne tak některé (v tomto případě tři) další. Nejprve Medailonky nadějných – ty budou postupně představovat zástupce nastupující generace knihovníků. Úvodní článek je rozhovorem s Ninou Wančovou, působící na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Další nový cyklus propojuje osobou autorky prostředí školy a knihovny a tomu také bude věnován, tentokrát se zaměřuje na pomůcky pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Do třetice poprvé – rubrika Současná literatura uvádí první část výběrového přehledu publikací o literatuře, knihách a spisovatelích za zhruba poslední tři roky. Další témata, která reflektuje současná literární produkce, budou následovat. Ještě se mi sem vejde upozornění na poutavý článek o historii a fondech knihovny Náprstkova muzea, ale ostatní, doufáme tady v redakci, rovněž zajímavé příspěvky už si v těch šedesáti stranách a příloze věnované vizuálnímu stylu Krajské knihovny Vysočiny jistě najdete také.

Přeji krásné, slunečné léto! A na Vánoce ještě nemyslete, myslíme na ně za vás.

PAVLA VLKOVÁ