Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Pobočky Městské knihovny Jihlava v novém

Městská knihovna Jihlava poskytuje svoje služby kromě hlavní budovy také ve třech pobočkách – Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. Všechny tři byly dlouhodobě umístěny v omezených nebo nevyhovujících prostorách. Situace se výrazně zlepšila až v nedávné době, a to částečně souhrou šťastných náhod, kdy se v dané lokalitě uvolnily vhodné nebytové prostory. Především díky vstřícnosti zřizovatele statutárního města Jihlavy bylo možné v roce 2018 přestěhovat do nových prostor pobočku Březinova a poté v letech 2019–2020 rozšířit a nově vybavit pobočku Horní Kosov.

 

JANA RŐHRICHOVÁ  brezinova@knihovna-ji.cz 

Pobočka Březinova 

…z historie

Pobočka byla dlouhodobě umístěna v prvním poschodí obchodního centra na velkém jihlavském sídlišti. Uživatelé knihovny sice dostali příslib výtahu, ale k realizaci nedošlo. V roce 2001 se knihovna stěhovala do menších prostor, aby uvolnila místo pro fitness centrum. Po pár letech nastalo další stěhování, tentokrát do větších prostor, do sousedství nonstop baru. Uživatelům zde chybělo odpovídající sociální zázemí, schodiště komplikovalo přístup do knihovny nejen seniorům a maminkám s kočárky. Chod knihovny narušoval hlučný sousedící provoz a navíc začalo střechou zatékat. Snahy najít jiný vhodný nebytový prostor však byly dlouho marné. Ale říká se „do třetice všeho dobrého…“

V roce 2018 se naskytla jedinečná příležitost přemístit pobočku na protilehlou stranu obchodního centra do uvolněných přízemních prostor, které spravuje jiný majitel. Rada města Jihlavy souhlasila se změnou a s navýšením nájmu a dokonce se našla mimořádná finanční dotace zřizovatele, která uhradila velkou část nákladů spojených s projektem, interiérovým vybavením, technickými pracemi a vlastním stěhováním, přičemž majitel objektu zajistil na vlastní náklady potřebné stavební úpravy a výmalbu.

Projektu a realizace interiérového vybavení se ujala jihlavská projekční kancelář Artprojekt, která měla s rekonstrukcí knihoven předchozí zkušenosti. Několikaměsíční náročné období naplněné množstvím administrativních, logistických, technických a praktických úkonů bylo završeno 10. 12. 2018, kdy se knihovna na nové adrese otevřela čtenářům.

…současnost

Stávající prostory o rozloze 144 m2 jsou dostatečně velké, dispozičně vhodně řešené včetně sociálního zázemí a navíc bezbariérově přístupné. Jsou rozděleny na oddělení pro dospělé a pro děti, a to umožňuje realizaci většího počtu vzdělávacích a kulturních akcí. Pobočka, která ročně připravuje více než stovku informačních lekcí a besed pro žáky základních škol, zároveň získala příjemné a estetické prostředí, které oceňují dětští návštěvníci a jejich učitelé, stejně jako široká čtenářská veřejnost.

Oddělení pro dospělé bylo dovybaveno regály na časopisy a celkový příjemný dojem dotvořily nástěnné grafiky a moderní osvětlení. Od loňského roku mohou čtenáři využít NEK katalog a bibliobox.

Už první rok provozu v novém ukázal, že přestěhování a vybavení pobočky bezpochyby příznivě ovlivnilo její návštěvnost a spokojenost zdejších čtenářů.

Foto: archiv MěK Jihlava

 

MARTINA GRIMOVÁ  hornikosov@knihovna-ji.cz

Pobočka Horní Kosov

… z historie

Pobočka v Horním Kosově byla otevřena 10. 10. 2013. Její činnost navázala na zrušenou pobočku, kterou provozovala městská knihovna na základní škole v letech 2002–2011. Fungování pobočky knihovny na základní škole muselo být dočasně přerušeno, protože prostor užívaly mateřské školy, které postupně procházely rekonstrukcí. Z důvodu zvyšujícího se počtu prvňáčků ale nebylo možné činnost pobočky v prostorách základní školy později obnovit.

Na jaře 2013 se pro ni podařilo najít vhodné přízemní nebytové prostory poblíž konečné zastávky trolejbusové linky o výměře 74 m2 s bezbariérovým přístupem. Na rozdíl od předchozí knihovny, která fungovala spíše jako informační centrum školy a v omezené míře byla otevřena dalším dětským návštěvníkům, nabízí svoje služby široké veřejnosti.

Městská část Horní Kosov je nejvzdálenější od centra města Jihlavy. Služby kulturního a vzdělávacího charakteru zde do otevření pobočky chyběly, a do knihovny si tak velmi rychle našli cestu nejen zdejší obyvatelé. Po více než pětiletém období fungování výrazně vzrostly sledované statistické ukazatele.

V roce 2019 v prostorách sousedících s knihovnou došlo k uzavření provozovny a díky souběhu šťastných okolností se knihovna mohla rozšířit právě do těchto prostor. Architektce Tůmové (architektonická kancelář schrapnel, s. r. o.) se podařilo probouráním dvou vstupů získat dalších 85 m2, navázat na stávající prostor a maximálně ho využít. O interiérové vybavení se postaralo místní Truhlářství Šuhaj Puklice. Čtenáři mohou využít pohodlná křesla, židle s variabilními stoly nebo taburety. Obě místnosti lze v případě potřeby oddělit zasunovatelnými dveřmi. V roce 2021 jsme pro naše čtenáře pořídili bibliobox, který se hojně využívá.

… z nabídky knihovny

Kromě klasického půjčování knih a časopisů poskytuje knihovna referenční a kopírovací služby, veřejný internet a připravuje obsáhlou nabídku informačních a vzdělávacích pořadů pro základní a mateřské školy. Oblíbené jsou rovněž čtenářské dílny. Velmi využívaný je dětský koutek, kde se pravidelně mění nabídka herních prvků z naší lekotéky. Knihovna se profiluje jako místo setkávání obyvatel zdejší lokality a výrazně se orientuje na organizaci komunitních aktivit.

Na pobočce se realizoval dlouhodobý projekt „Nebojme se vnímat stáří“, zaměřený na posílení a rozvoj mezigeneračních vztahů a propojení dvou generací, konkrétně pacientů oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava a dětí, čtenářů městské knihovny.

Díky novým prostorám mohla být značně rozšířena nabídka vzdělávacích, kulturních a volnočasových pořadů a aktivit, která oslovuje návštěvníky všech věkových kategorií. Na pobočce se pravidelně pořádají herničky pro děti od dvou do čtyř let, tvůrčí dílny spojené se čtením a předčítáním, nocování v knihovně, besedy, literární a výtvarné soutěže, kurzy angličtiny pro seniory a rozvíjí se spolupráce s Domem dětí. Dvakrát do roka se knihovna připojuje k projektu „Ukliďme Česko“ a „72 hodin“.

I přes nepříznivý vliv covidových opatření nám čtenáři zůstali věrni. Bohužel, akce se v dané době uskutečnit nemohly. Věříme, že další roky využijeme nové prostory bez jakýchkoliv omezení.

…ze statistiky

2014 – 280 registrovaných čtenářů, 7245 výpůjček, 4295 návštěvníků a 72 akcí;

2018 – 495 registrovaných čtenářů, 12 637 výpůjček, 7391 návštěvníků a 91 akcí;

2020 – 521 registrovaných čtenářů, 13 195 výpůjček, 4305 návštěvníků a 26 akcí;

2021 – 540 registrovaných čtenářů, 18 429 výpůjček, 4 684 návštěvníků a 28 akcí.

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv MěK Jihlava