Hlavní obsah stránky

NOVÉ PROJEKTY: Knihovědní detektivové (o vědecko-popularizačním seriálu Knihovny Akademie věd ČR)

ANDREA JELÍNKOVÁ  jelinkova@lib.cas.cz

Knihovna Akademie věd ČR (KNAV) v roce 2022 připravila ojedinělý projekt, který představuje moderní formou vybrané staré tisky z jejího historického fondu a zároveň propaguje knihovědu jako obor. Pro prezentaci svých knižních sbírek a popularizaci vědy spojila své síly s umělci a využila naplno potenciál animovaného filmu. Vznikl jedinečný seriál, který tvoří sedm krátkých animovaných filmů doplněných podcasty a popularizačními texty. Je dostupný na www.knihovedni-detektivove.cz.

Knihovědní detektivové je sedmidílná vědecko-popularizační série, kterou připravilo Knihovědné a PR oddělení KNAV ve spolupráci s produkční, vydavatelskou a uměleckou společností Binary Code. Projekt finančně podpořila Akademie věd České republiky; poděkování patří Strahovské knihovně, Národní knihovně ČR a Ateliéru Krupka.

Nápad propagovat knihovědu a poklady z historického fondu KNAV vznikl během covidové izolace, kdy většina z nás využívala virtuální prostor častěji, než by si přála. Naším záměrem bylo inovativní, poutavou a neotřelou formou přiblížit pohled na knižní kulturu a upozornit na vše, co práce knihovědce zahrnuje. Jedním z nápadů bylo představit knihy jako předmět detektivního pátrání a knihovědu jako dobrodružství objevování ve vizuálně podmanivém krátkém filmu. Díky předchozí úspěšné spolupráci na jiném popularizačním projektu KNAV IluStory (www.ilustory.cz) byla volba uměleckého studia Binary Code (www.binarycode.one) jasným krokem.

Knihověda zblízka a v souvislostech

Původní představy o podobě seriálu, jeho obsahu a formě zpřístupnění nabývaly během několikaměsíčních příprav jasnějších kontur. Postupně vykrystalizovaly do podoby sedmi dílů, které představují jednotlivá témata související s knižní kulturou. Každý z dílů funguje samostatně a zároveň je volně propojen s dalšími díly, takže celá série vytváří celek. Cílovou skupinou, na niž série míří, jsou především středoškolští studenti, ale na své si přijdou milovníci knih všech věkových kategorií. K projektu vznikl web (dostupný na www.knihovedni-detektivove.cz). Zde jsou ke shlédnutí jednotlivé díly, podcasty, doprovodné texty, odkazy na důležité zdroje i další doprovodné materiály. Jednotlivá videa jsou dostupná i na YouTube kanálu KNAV a v Česko-Slovenské filmové databázi, podcasty jsou k poslechu na streamovacích platformách včetně Spotify.

Sedm dílů popularizační série představuje z širší perspektivy a neotřelým způsobem různé oblasti, kterým se věnuje knihověda. Tématem jednotlivých dílů je například:

— knižní ilustrace a cenzura;

— okolnosti vzniku knihtisku a příběh jeho vynálezce;

— vydavatelské strategie a knižní obchod;

— vliv knih na veřejné mínění;

— různé způsoby šíření informací a proměna úlohy knih v něm;

— restaurování a konzervace knih;

— knihovny jako předmět válečné kořisti.

Každý díl sestává ze tří vzájemně propojených složek: videa, audia a textu. Krátký, vizuálně podmanivý animovaný film osloví nejširší publikum a zároveň nastíní téma celého dílu. Téma dále rozvádí a vysvětluje podcast, který formou rozhovoru vystihuje základní myšlenku dílu. Textová složka pak pojednávané téma zasadí do širšího kontextu a vybídne k dalším aktivitám.

Využití seriálu

Ambicí popularizačního projektu Knihovědní detektivové je vedle prezentace bohatého knižního fondu KNAV také propagace knihovědy jako atraktivního oboru. Zájemci na webových stránkách projektu najdou další odkazy na oborově významné edukační zdroje, včetně videí o knihtisku, výrobě papíru či pergamenu a dalších technikách souvisejících s výrobou knih i rukopisů. Na webu jsou dostupné také virtuální výstavy, digitalizované tisky i odkazy na související specializované databáze vytvářené v KNAV: Ovidiovy Proměny v historické ilustraci (www. ovidiovy-promeny.cz) a Švédská knižní kořist z Čech a Moravy (www.knizni-korist.cz).

Jednotlivé díly a jejich obsah najdou uplatnění jako doplněk středoškolské výuky v seminářích dějin umění, literatury, informační vědy, psychologie nebo sociologie. Projekce vizuálně atraktivního krátkého filmu pomůže navodit diskusi nad obecnějšími tématy a nahlédnout na ně z jiné a širší perspektivy. Vědecko-popularizační série byla s úspěchem a odezvou představena středoškolským učitelům během Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy konané v rámci projektu Otevřená věda (www.otevrenaveda.cz).

Popularizační projekt Knihovědní detektivové je pojat jako detektivní pátrání a vyšetřování. V druhém plánu má vybízet k zamyšlení nad obecnějšími otázkami, které kniha jako materiální objekt i nosič informace vyvolává. Cenzura, zatajování informací, krádeže knihoven, ničení knih, role knih v mediálních kampaních i sociálních konfliktech nebo překládání a recepce knih jsou jen některé z otázek a témat, která řeší moderní knihověda. Právě na ně a na širší kontext vnímání knih a knihovědy chtěl tento seriál poukázat. Pokud se mu podaří nalézt a oslovit další vyšetřovatele, bylo pátrání úspěšné.