Hlavní obsah stránky

TÉMA: Koncepční materiály: Živá síla v oblasti vzdělávání, kultury, inkluze a informací

LENKA PRUCKOVÁ  pruckova@kmol.cz

Pro směřování každé kvalitní veřejné knihovny je Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách velmi důležitým dokumentem. Je také základem pro dobrý marketing, public relations a lobbing. Jak rychle se mění současný svět a místo knihoven v něm, tak ohebně se musí měnit i Manifest.

Sekce veřejných knihoven IFLA je garantem Manifestu, takže i přes komplikovanou komunikační situaci v období covidu jsme v sekci vytvořili online podskupinu (Ulrike Krass, Margaret Allen, Elizabeth White, Adriana Cybelle Ferrari, Annie Brigant, Lenka Prucková, Spaska Tarandova a Claire McGuire) a vrhli se na aktualizaci Manifestu. Věříme, že se nám tam všechny nové funkce moderní veřejné knihovny podařilo zachytit.

o o tom říká vůdčí osobnost naší snahy, zástupkyně ředitelky knihovny v německém Freiburgu Ulrike Krass?

Od roku 1949 představuje Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách univerzální rámec pro význam a poslání veřejných knihoven v našich komunitách. Když pracovní skupina Sekce veřejných knihoven IFLA zahajovala aktualizaci, zeptali jsme se knihovníků z celého světa, jak Manifest používají a jaké změny jsou potřeba. Bylo velmi působivé číst prohlášení více než tisícovky kolegů z celého světa. Dozvěděli jsme se, že Manifest je stále důležitý a že sdílíme společnou víru v to, co knihovny jsou a jaké by měly být. Aktualizovaný Manifest poskytuje novou inspiraci a motivaci, která pomáhá nastolit spravedlivější a udržitelnější společnost.

 

SKIP si jako člen IFLA uvědomuje potřebu našich knihovníků pracovat s tímto dokumentem. Proto byl Manifest pod taktovkou Víta Richtera rychle převeden do češtiny a překvapivě se stal prvním přeloženým dokumentem (mimo oficiálních sedmi jednacích jazyků IFLA), který lze nalézt na stránkách IFLA. A jdeme dál. Již je připravena jeho česká zkrácená verze pro potřeby využití při jednání se zřizovateli.

Přejme si, aby se stal tento aktualizovaný dokument dobrým přítelem a rádcem našich knihoven a zárukou jejich kvalitního rozvoje.