Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

  • Téma – Neprofesionální knihovny

    — Být jiný

    — Jak „prodat“ knihovnu    

  • Manifest IFLA/UNESCO s komentářem
  • Cena MARK 2022
  • Cyklus o současné literatuře: překlady ze španělské a hispanoamerické literatury I
  • Muzeum literatury
  • Cyklus o krajanských knihovnách: Popelky mezi českými knihovnami
  • Vánoční pohádky
  •  Příloha pro knihovníky dětských oddělení, tentokrát zaměřená na mediální výchovu 

a další materiály.

 

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři a předplatiteli!