Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

někdy člověk způsobí zmatek, ani neví jak. Jednou ke mně přišel náš pan účetní s šanonem v ruce a s otázkou na rtech: Kam mám ten šanon dát? No, hele,… odpovídám pomalu, protože přemýšlím, kam vlastně správně patří. Nedopověděla jsem. Účetní se (pro mě z naprosto nepochopitelného důvodu) rázně otočil, odkráčel rychlým krokem a šanon položil na pracovní stůl mé kolegyně. Jmenovala se totiž Helena a moje „hele“ si vyložil jako její jméno. A to bylo jen nedorozumění. Což potom, když se mlží nebo dokonce lže se zlým úmyslem nebo se řekne jen část pravdy s cílem škodit! Setkáváme se s těmito jevy dnes a denně, zejména na sociálních sítích. Listopadové téma mapuje právě svět dezinformací. Do problematiky uvádí článek napsaný Barborou Novákovou na základě její diplomové práce, doplňují ho další dva příspěvky, které nám zdaleka ne poprvé připomínají, jak důležitý je v této napjaté době kritický přístup a ověřování informací – tedy činnosti, které by měly být pro knihovníky denním chlebem. A to při práci s dospělými, seniory i dětmi. V článku Michaely Čapkové ze Sdružení VIA se připomíná, že například děti sice umějí od útlého věku pracovat s mobily, ale to ještě nic neříká o tom, zda chápou texty, na které se dívají. Článek popisuje Akademii mediální gramotnosti, formu vzdělávání, kterou Sdružení VIA pro knihovníky zdarma pořádá už podruhé, tentokrát pro Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj.

Rubrika Události vybírá z informačně bohaté podzimní žně akcí a udílení cen, vrátíme se k letošním Knihovnám současnosti a do Zrcadlové kaple Klementina, k vyhlašování Knihovny roku a dalším oceněním. Příloha pro „děckaře“ je zaměřená na odlišnost, „jinakost“, a to se vší její rozmanitostí a nesnadnou uchopitelností. Jak široké je samotné téma, tak pestrý je výběr knih, pomůcek a her. Ráda upozorňuji na novou rubriku o krajanských knihovnách v zahraničí, která přináší a ještě v dalších číslech přinese zajímavé a nové informace o těchto průkopnických a často v nelehkých podmínkách působících institucích. Z domácích knihoven nahlédnete tentokrát do Klášterce nad Ohří, tam vytvořili novou moderní knihovnu jako součást tamního kulturního centra. Kreativně a udržitelně – nebourali, obstavovali. Přehled o zahraniční literatuře se obsáhle a fundovaně zaměřuje na severské země a cyklus o audioknihách přináší klasiku.

Věříme, že si z pestré nabídky článků vyberete a že strávíte se Čtenářem klidné a příjemné chvíle.

PAVLA VLKOVÁ