Hlavní obsah stránky

AKTUALITY: Digitální knihovny zůstávají nadále otevřené

VÍT RICHTER Vit.Richter@nkp.cz

Nouzový stav výrazně omezil služby knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k fondům. Knihovny byly zcela uzavřeny nebo nabízely výpůjční služby a provoz studoven s řadou omezení. To obrátilo pozornost knihoven i jejich uživatelů k rozvoji a využívání digitálních služeb. Díky vyjednávání NK ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se podařilo uzavřít mimořádné krátkodobé kolektivní smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven, zahrnující autorsky chráněná díla dostupná na trhu. Smlouvy byly uzavřeny jako bezúplatné a vztahovaly se na všechna díla chráněná autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup byl zajištěn pro vysokoškolské studenty a pedagogy a vědecké pracovníky. Vedle Národní digitální knihovny (NDK) byly otevřeny i další digitální knihovny: MZK v Brně, KAV ČR, NTK, UK, MKP aj. Celkem je dostupných přibližně 250 000 jednotek starší i novodobé vydavatelské produkce. O služby byl mimořádný zájem; využití NDK v období nouzového stavu je až 16krát intenzivnější než běžně. V době pandemie se jedná o nenahraditelný zdroj, bez kterého by se vzdělávání a výzkum neobešly. Nyní je do systému zaregistrováno 138 institucí a jejich uživatelů, zejména vysokých škol a vědeckých ústavů. Bezplatné zpřístupnění digitalizovaných knih dostupných na knižním trhu zasahuje do ekonomických zájmů nakladatelů. Dohodu mezi ministrem kultury a předsedou SČKN podpořili vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček i vicepremiérka a ministryně financí Schillerová. Díky této dohodě budou digitální knihovny otevřeny až do 30. 6. 2021 a nakladatelé získají náhradní odměnu ve výši cca 80 mil. korun.