Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místní knihovna Sázavka

EVA VLČKOVÁ  sazavka.knihovna@seznam.cz 

Když se v minulém století v Sázavce (leží 10 km severně od Světlé nad Sázavou a má 332 obyvatel) postavila budova obecního úřadu, svoje místo v ní kromě obchodu a pošty našla i knihovna. Od roku 2014, kdy se změnilo vedení knihovny, narostl počet čtenářů a pořádaných aktivit a knihovna začala být malá. Po čase vypadala spíš jako skladiště s knihami i mimo regály, s hrami a potřebami na výtvarné dílny narovnanými, kde se dalo. Obecní úřad v roce 2017 procházel částečnou rekonstrukcí a zastupitelstvo na žádost knihovnice schválilo rozšíření knihovny o další místnost. Nakonec se přistoupilo k celkové rekonstrukci, kdy se všechen nábytek a vybavení vyměnily za zcela nové a moderní.

Návrh interiéru designérky Terezy Karasové dodal knihovně úplně novou tvář a díky větší kapacitě můžeme každý rok přijímat z výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny několik stovek nových knih. Vlastní knihy téměř nenakupujeme, investujeme finance do nákupu periodik a do pořádání akcí. Již dvakrát jsme ve spolupráci s místní základní školou uskutečnili Noc s Andersenem. Několikrát do roka pořádáme pro děti a jejich doprovod tvořivé dílny.

V říjnu roku 2014 jsme vstoupili do projektu Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Jedná se o studijní program pro všechny starobní důchodce, invalidní důchodce bez ohledu na věk a nezaměstnané ve věku 55 let a více. Je určen každému, kdo se chce dozvídat nové zajímavé informace, trávit volný čas aktivně, trénovat svoji paměť, a tím udržovat duševní svěžest a scházet se s dalšími lidmi podobných zájmů. Předchozí dosažené vzdělání není důležité. Výuka probíhá ve formě kurzů, skládajících se ze šesti přednášek. Přednášky trvají zhruba dvě hodiny, konají se každých 14 dní po dobu tří měsíců. Po absolvování celého tříletého studijního programu Svět okolo nás jsou studenti pozváni na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Naši studenti se v letošním roce mohou těšit na svoji druhou promoci. Vážíme si toho, že jsou ochotni se ve svém věku dále vzdělávat a pracovat s moderními technologiemi.

Motivace dětí a náctiletých ke čtení je v posledních letech v knihovnách častým tématem. Z toho důvodu jsme se v roce 2019 zapojili do projektu Lovci Perel. Děti za každou přečtenou knihu získávají „perly“, z nichž si vytvářejí vlastní náhrdelník. Musí ale zároveň vyplnit pracovní list s pěti detailními otázkami a ukázat tak, že knihu opravdu četly. Další tři otázky jsou nepovinné a mladí čtenáři za ně dostávají fiktivní peníze. Na konci školního roku si za ně budou moci nakoupit odměny. Tento projekt jsme spojili se čtenářskými dílnami, které jednou za měsíc pořádáme pro děti ze základní školy. V rámci dílen se bavíme o určitém tématu, děti čeká i samostatná práce s knihami a mohou si vypůjčit knihy domů. Díky tomuto projektu se nám výrazně zvýšil počet výpůjček u čtenářů do 15 let.

Knihovnu občas navštěvují i děti z mateřské školy. Společně čteme a povídáme si. V dětském koutku si děti mohou prohlížet knihy, hrát hry nebo si malovat. Knihovna je vybavena moderními deskovými hrami, které jsou k zapůjčení prezenčně v rámci výpůjční doby nebo pořádaných akcí. Otevřeno máme pouze jednou týdně, vždy ve čtvrtek, na dvě hodiny. Ostatní akce pořádáme mimo otevírací dobu.

Snažíme se knihovnu propagovat i na sociálních sítích. Aktuální zprávy vkládáme na Facebook a na vlastní webové stránky. Ty byly v roce 2017 ohodnoceny jako nejlepší webové stránky knihovny v kraji na Malé knihovnické slavnosti pořádané Krajskou knihovnou Vysočiny. Čtenáři s námi mohou komunikovat pomocí e-mailu nebo Messengeru. Dvakrát jsme již získali ocenění Knihovna Vysočiny, a to v letech 2009 a 2015.

Pro imobilní občany nebo ty, kteří kvůli nemoci nemohou do knihovny dojít, nabízíme službu donášky knih a časopisů. Vstup do knihovny není zatím, bohužel, uzpůsoben pro imobilní čtenáře.