Hlavní obsah stránky

Co pro vás připravujeme…

 • Téma – Muzejní knihovny
 • Obraz knihovníka ve filmu
 • Novostavby knihoven — Městská knihovna Písek
 • Recenze příručky o knihovnické architektuře
 • Sedm ročníků královéhradecké knihovnické konference
 • Mezinárodní konference Kniha ve 21. století 2020
 • Knihovny v malých obcích (Místní knihovny Kořenec a Moravany u Brna; 140 let střediskové knihovny Stupno)
 • Určitě hodit Čučku – jak spisovatel a knihovnice hrají divadlo (rozhovor s M. Tomanem a E. Vaníčkovou Mrkosovou)
 • Čtenářství a Facebook
 • Knihovna Latinské školy v Jáchymově
 • Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája/spojuje školy

a další materiály.

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři!