Hlavní obsah stránky

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejná knihovna v Toužimi

LENKA HUDEČKOVÁ leni.hudecek@seznam.cz (za spolupráce s Jiřím Schierlem)

První veřejná knihovna byla v Toužimi založena již před působností prvního knihovního zákona v roce 1909 coby Lidová knihovna Toužim (Volksbücherei Theusing) místním, patrně čtenářským nebo vzdělávacím či okrašlovacím spolkem. Umístěna byla u obecního úřadu, zřejmě tedy přímo na radnici (dnes čp. 35).

Podle statistického přehledu měla k 31. 12. 1910 knihovna ve svém fondu celkem 896 svazků; v tomto roce získala nově 56 svazků. O knihovnu se starali tři dobrovolníci a dva knihovníci za určitou odměnu. Měla 107 vypůjčitelů, kteří si vypůjčili 1497 svazků.

Celkové příjmy knihovny činily v roce 1910 192 rakousko-uherských korun (K), z toho 65 K získala knihovna od spolků, společenstev a podobných organizací, a 127 K z poplatků za využívání a ze zápisného (vč. dobrovolných poplatků a pokut). Výdaje činily celkem 203 K, z toho 120 K bylo vydáno na zakoupení knih a na předplatné časopisů, 39 K na vazbu a opravy knih, 44 K na údržbu místnosti, nájem, zařízení, otop apod.

ZDROJ

Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XXII., sešit 1. Všeobecně přístupné knihovny a čítárny v Království českém r. 1910 s dodatkem o knihovnách spolkových r. 1910. Praha: Zemský statistický úřad Království českého, 1914, s. 38.