Hlavní obsah stránky

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Městská knihovna Svratka

MARIE POLÁKOVÁ info@mpolak.cz

Městská knihovna Svratka se nachází v nejmenším městečku Kraje Vysočina. V současné době zde žije 1417 obyvatel. Za zmínku stojí uvést, že se zde narodil spisovatel Josef Věromír Pleva, autor oblíbené dětské knihy Malý Bobeš. Knihovnu obestírá zajímavá až dobrodružná historie, a tak si vám ji dovolím vylíčit až do současnosti.

Před založením obecní knihovny byly ve Svratce knihovny: sokolská, vzdělávací řemeslnické besedy (zal. 1884) a knihovna křesťansko-sociálního spolku. Samotná obecní knihovna vznikla až v roce 1921 na základě knihovního zákona nařízením Ministerstva školství a národní osvěty. Umístěna byla v budově radnice č. p. 7. V březnu 1946 ji přemístili do budovy kampeličky č. p. 250 (nyní pošta). V roce 1952 bychom knihovnu nalezli na náměstí v budově bývalé měšťanské školy č. p. 85, o pět let později v prvním poschodí hostince U Kaštanu na náměstí.
Jako knihovníci působili místní učitelé Otakar Sádovský a Stanislav Starý, kterým pomáhal známý pražský nakladatel Bedřich Tuček – ten do Svratky přilákal mnoho akademických malířů a dalších známých osobností té doby (např. malíři Cína Jelínek, Josef Fiala, Jindřich Hlavín a další). V roce 1964 došlo k reorganizaci knihovny pracovníky Okresní lidové knihovny, ale všichni dosavadní knihovníci rezignovali na své funkce. Od té doby se nepůjčovalo; až v říjnu 1965 se toho ujala učitelka Jana Nováková, ale jen do konce roku 1966…

 

Poté se až do listopadu 1967 opět nepůjčovalo, než sem byla ustanovena profesionální knihovnice Marie Hamžová. Výpůjční doba byla určena na středu a čtvrtek. Jenže prostředí knihovny nevyhovovalo, a tak na přelomu let 1969/70 došlo k dalšímu stěhování do nových prostor budovy hasičské zbrojnice. Tam knihovna vytrvala až do roku 2013. V 80. letech se stala knihovnou střediskovou a poskytovala zápůjčky a zpracování agendy knihovního fondu i okolním obcím. Od 1. 7. 1993 bylo profesionální místo knihovníka zrušeno a výpůjční doba byla zredukována pouze na dva dny v týdnu.

Červenec 2013 je datem započetí dlouho očekávané modernizace knihovny: přestěhováním do plně vyhovujících prostor modernizovaného Multifunkčního centra U Řivnáče získává tolik potřebné podmínky pro svůj rozvoj ve všech směrech. Zároveň mě zastupitelstvo jmenovalo novou knihovnicí, a tím jsem dostala možnost na rozvoj knihovny působit. Pro čtenáře máme otevřeno tři dny v týdnu (dva dny odpoledne a v pátek vždy dopoledne), čímž jsme vyhověli široké veřejnosti i dětem. Roku 2014 jsme získali dotaci na retrokatalogizaci. Nastává nová éra v dějinách svrateckého knihovnictví a mně nezbývá nic jiného, než „učit se, učit se, učit se“.

Svratecká knihovna má ve svém vlastním výpůjčním fondu 9200 knih, ale nabízí i knižní tituly z výměnného fondu Knihovny Matěje Josefa Sychry ze Žďáru nad Sázavou. S příznivým ohlasem se setkalo půjčování audioknih. V současnosti máme 218 registrovaných čtenářů, v uplynulém roce 2018 jsme přivítali 2148 návštěvníků a zaznamenali 8339 výpůjček. Provozujeme i vlastní webové stránky svratka-knihovna.webnode.cz, kde si čtenáři mohou v online katalogu z domova pohodlně vybrat a vyhledat požadovaný knižní titul. Ve své práci se čtenáři se stále řídím výrokem Oskara Wilda: Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.

Foto: z archivu kroniky města Svratky