Hlavní obsah stránky

Oceněné knihovny a knihovníci

3. 10. 2019

Knihovnou roku 2019 v kategorii „základní knihovna“ se stala MK Větrný Jeníkov z Kraje Vysočina; ocenění z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka převzala knihovnice Eva Šamánková a starostka Martina Lisová (Foto: archiv SKIP ČR / P. Klikar)

 

 

Cenu SKIP MARK 2019 pro mladého knihovníka do 35 let získala Hana Pietrová z Knihovny Třinec. Cenu za ni přebíral kolega z knihovny Martin Čadra.  

 

3. 10. 2019

V rámci udělování ceny Knihovna roku 2019 získala hlavní cenu v kategorii „informační počin“ SVK v Ústí nad Labem za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání; cenu převzaly Jana Linhartová, ředitelka, a Zdenka Andree, náměstkyně pro knihovní služby a vzdělávání (Foto: archiv SVK v Ústí nad Labem / P. Kopáčová)

 

 

30. 9. 2019

Knihovníkem roku Ústeckého kraje se stala Věra Jaborová (Místní knihovna Hrobce, region Litoměřice); cenu jí předal Jaroslav Dubský, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje (Foto: archiv SVK v Ústí nad Labem / P. Kopáčová)

 

 

 

 

 

2. 10. 2019

Cenou Středočeského Krameria 2019 byly letos oceněny (zleva): Marie Šprunglová (Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé Chraštice, region Příbram), Martina Hrubešová (OK v Úholičkách, region Kladno), Ivana Šotkovská a Věra Pilná (OK Tehov, region Benešov), Eva Hašlarová (MK Dalešice, region Mladá Boleslav) a Iveta Zikmundová (OK Pátek, region Kutná Hora) zde v přítomnosti Zdeňka Štefka, předsedy krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch (Foto: archiv SVK v Kladně)

 

 

 

2. 10. 2019

Nejlepší knihovnou Moravskoslezského kraje se stala Městská knihovna Bílovec; pracovníci knihovny: Tomáš Ocásek (vedoucí), Jana Lazarová, Petra Budzelová a Hana Gajdušková ve společnosti Lukáše Curyla, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje – zcela vlevo (Foto: archiv MSVK Ostrava)

 

 

 

 

 

8. 10. 2019

Knihovnami Zlínského kraje roku 2019 se staly  Místní knihovna Borovice, Místní knihovna Ostrožská Nová Ves, Obecní knihovna Valašská Bystřice a Obecní knihovna Vlachovice. Ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2019 obdržely Anežka Dundálková z Obecní knihovny v Ratajích, Marcela Schönbaumová z Místní knihovny Strání, Hana Malá z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Ivana Rochlová z Obecní knihovny v Kašavě. Na snímku oceněné knihovnice i představitelé oceněných knihoven společně se zástupci kraje a novým ředitelem krajské knihovny. (Foto: Jiří Balát)

 

 

16. 10. 2019

Tituly Knihovník Královéhradeckého kraje roku 2019 byly předány pracovníkům Knihovny města Hradce Králové (Alice Hrbková) a obecních knihoven Česká Čermná (okr. Náchod; Stanislav Suchánek), Hřibojedy (okr. Trutnov; Dita Zuščicová), Milovice (okr. Jičín; Věra Jirková) a Stračov (okr. Hradec Králové; Marie Kabelková).  Knihovnou roku Královéhradeckého kraje 2019 je Obecní knihovna Nepolisy (Lucie Vejvodová). Představitelé oceněných knihoven na společném fotu včetně ředitelky krajské knihovny. (Foto: archiv SVK HK)

 

 

 
Se svým blahopřáním všem oceněným se připojuje rovněž redakce časopisu Čtenář.