Hlavní obsah stránky

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku

MARIE ŠEDÁ seda@svkos.cz

Koncem 19. století se šířily myšlenky na zakládání knihoven na Těšínsku. Tento úkol později převzal samostatný Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku. Ten vznikl na podnět některých mladších kněží z Opavy a okolí za spolupráce šesti profesorů českého gymnázia v Opavě. Ustavující valná hromada se konala 24. září 1891 v Opavě. Účel spolku formuloval důstojný pán Florian Lužný takto: Z Ostravska na Opavsko vane vítr, který je nebezpečný v ohledu národním i náboženském; a tomuto dvojímu nebezpečí, které se šíří novinami i časopisy, neubráníme se jinak nežli dobrými lidovými knihovnami. Proti knize je třeba postaviti knihu.

Z podnětu Matice opavské a pomocí tohoto spolku pak byly založeny nebo doplněny knihovny na mnoha místech Těšínska. Činnost tohoto spolku byla zaměřena nejen na zakládání knihoven, ale i na rozesílání časopisů. V roce 1898 rozšířil (distribuoval) 1120 knih a knihovnám předplácel 32 titulů časopisů.