Hlavní obsah stránky

KRONIKA: Blahopřání Petru Kárníkovi

Ředitel Krajské knihovny v Pardubicích Petr Kárník oslavil 23. listopadu 2008 šedesátiny. Narodil se v Kolíně, ale další svůj osobní i profesní život prožívá v Pardubicích. Absolvoval SVVŠ (1967) v Pardubicích a následně vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1972). Po ukončení studií pracoval dvaadvacet let ve školství jako středoškolský učitel i ředitel školy.

V roce 1996 vyhrál konkurz na ředitele tehdejší okresní knihovny v Pardubicích. Za pouhé dva roky byly vidět výsledky jeho práce. V letech 1998-2000 proběhla velká a hlavně citlivá rekonstrukce dvou goticko-renesančních domů, v nichž knihovna dodnes působí. Úkol to byl nelehký, protože investorem rekonstrukce byla sama knihovna. Pak přišel rok 2002 a s ním nové územně správní uspořádání. Tato situace se promítla i směrem ke knihovně, protože z okresní knihovny se stala knihovna krajská. Pro ředitele to znamenalo dostat ji jak prostorově, tak personálně na takovou úroveň, aby byla důstojným knihovnicko-informačním centrem pro celý, nově vzniklý Pardubický kraj. Právě zásluhou Petra Kárníka začala v roce 2004 druhá velká rekonstrukce sousedního domu, která přinesla očekávané prostory.

V současné době je Petr Kárník členem SDRUK a spolu s odbornou sekcí pro regionální funkce je iniciátorem již pravidelného dvoudenního celostátního semináře, který se koná každé dva roky v Pardubicích.

Do dalších let přejeme Petru Kárníkovi dobré zdraví, životní pohodu a mnoho zdaru při řešení pracovních povinností.

Redakce Čtenáře se k přání kolegyň a kolegů z Krajské knihovny v Pardubicích připojuje.

L. A.