Hlavní obsah stránky

Kamarádka knihovna roku 2010 je ve Chrudimi

ZLATA HOUŠKOVÁ > Zlata.Houskova@nkp.cz 

Ve středu 1. 6. 2011 byly v krásném prostředí pobočky Smíchov Městské knihovny v Praze slavnost­ně vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže Kamarád­ka knihovna, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP se svým partnerem - firmou 3M. Do projektu se zapojilo sto knihoven,děti

vystavily více než 17 000 vysvědčení.

Mezi deset finalistek se dostaly Městská knihov­na v Praze, Lounech, Dobříši, Nové Včelnici, Chrudimi, Nové Pace, Knihovny města Plzně a Hradce Králové, Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Titul Kamarádka knihovna 2010 zí­skala Městská knihovna Chrudim. Spolu s ním obdržela také hlavní cenu, bibliobox Herbie od firmy 3M, která je od počátku generálním partnerem soutěže. Na druhém místě se společně umístily Knihov­na Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Obě byly odměněny finanční částkou ve výši 15 000 Kč (věnovala firma LSE).

Chrudimská knihovna na porotu zapůsobila bohatě zásobeným a velmi dobře doplňovaným fondem knih i dalších dokumentů pro děti. Dále 13 počítači s internetem, ke kterým mají děti volný přístup, prostorným a esteticky vybaveným moderním dětským oddělením s multifunkčními prostory, ale především bohatou činností pro děti s mimořádným přesahem (práci knihovny s dětmi je věnován samostatný článek v tomto čísle Čtenáře - pozn. red.). Zaujala četnými prorodinnými aktivitami (knihovna získala titul Místo přátelské rodině), těsnými kontakty a dobrou spoluprací se slovenskými a polskými knihovnami pro děti i s dětmi samými, propojováním aktivit dětí a seniorů; vynikající spoluprací s partnery v obci i jasnými vizemi podílu oddělení pro děti na rozvoji celé knihovny. Více o chrudimské knihovně pro děti se dozvíte na její bohaté „dětské“ webové stránce http://www.knihovna-cr.cz/detske.html i z jejího profilu na Facebooku.

Knihovnu B. B. Buchlovana Uherské Hradiště není třeba knihovnické veřejnosti představovat: 52,25 % dětí z města je čtenáři knihovny, knihovní fond pro děti je doplňován vynikajícím způsobem. Domácky útulné a maximálně využité oddělení pro děti „Dětské království“ má jen jedinou vadu - je malé pro obrovské množství dětí, které tu nacházejí svůj druhý domov. Knihovnu charakterizuje vysoký počet akcí pro děti, často inspirativních i pro ostatní knihovny (za všechny připomeňme, že je to místo, kde se zrodila, odkud každoročně vyráží do světa a je koordinována i organizačně jištěna Noc s Andersenem, která letos probíhala již na třech kontinentech). Pořádají se zde aktivity pro celou rodinu, mimořádná a vynikající je spolupráce s partnery - s Dětským královstvím totiž spolupracuje doslova celé město. Více o Knihovně „U tří B“ najdete na http://www.knihovnabbb.cz/cz/o_knihovne/oddeleni/deti_a_mladez.

Také Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem navštěvuje téměř polovina dětí z města s řádnou čtenářskou průkazkou. Velmi pěkné a pohodlné pohádkové prostředí dětského oddělení jim nabízí nejen hernu, učebnu či sálek k poslouchání pohádek, ale také 17 počítačů s internetem, velmi dobře doplňovaný knihovní fond a především mnoho inspirativních akcí (kurzy angličtiny pro předškoláky, setkávání s architekturou, pracují zde s dyslektiky, knihovna se aktivně účastní projektu Škola naruby ad.). Jako jedna z prvních se knihovna Slavoj zapojila úspěšně také do geocachingu (s literárním přesahem), kterým láká i starší děti. Také soutěž Kamarádka knihovna zde vzaly velmi vážně - odevzdáno bylo nejen kvantum vysvědčení, ale také grafických návrhů biblioboxů Herbie i dalších výtvarných prací souvisejících se soutěží a knihovnou.

Mnohé by se dalo napsat i o dalších sedmi knihovnách, jež se dostaly do velkého finále. Většinu z nich dělí od vítězství jen nepatrná „vzdálenost“, daná někdy nedostatečnými prostory, nízkým počtem počítačů pro děti či menším pohodlím ke čtení. Všechny bez výjimky jsou však vynikajícími reprezentantkami práce s dětmi. V mnoha ohledech platí tato pochvala také pro ostatní knihovny, které se do soutěže přihlásily. Nejen proto, že našly odvahu poměřit své síly s ostatními, ale proto, že skutečně odvádějí mimořádnou a skvělou práci. Věřím, že bude příležitost vrátit se i na stránkách Čtenáře k povídání o těchto knihovnách. Bližší informace o soutěži i výsledcích, s malou fotogalerií ze slavnostního vyhlášení, se postupně objevují na stránce http://www.kamaradkaknihovna.cz/.

Bibliobox Herbie od společnosti 3M, který umož­ňuje vracet vypůjčené knihy i v době mimo provozní hodiny knihovny, získala tedy chrudimská knihovna. Tři nejinspirativnější dětské návrhy na jeho grafickou podobu poslaly Nikola Junková ze Dvora Králové, Alenka Králová z Kardašovy Řečice a Kristýnka Sed­láčková z Holic, jejíž návrh se také stane základem pro designovou úpravu fólie, která ozdobí chrudimský bibliobox. Všechna děvčata dostala dárkové balíčky od firmy 3M. Ta vstupuje jako partner do soutěže s cílem pomoci knihovnám pro děti (a tudíž dětem) propagovat jejich dobrou práci a také například právě biblioboxem Herbie zlepšovat služby knihoven. Nejen pro tuto cenu stojí jistě za to se soutěže zúčastnit. Další ročník bude vyhlášen v roce 2012!

Foto archiv knihovny