Hlavní obsah stránky

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Vzpomínka na PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc. (1944–2017)

KATEŘINA ADAMOVÁ katerina.adamova@vkol.cz 

XENIE MACHÁTOVÁ xenie.machatova@vkol.cz

Jsou lidé, kteří projdou vaším životem a zapomenete na ně. Jsou ale lidé, kteří se vám navždy vryjí do paměti svou moudrostí, vzdělaností, pracovitostí, ale i skromností a vstřícností. A přesně takovou osobností byla PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., která nás 23. října tohoto roku navždy opustila.

Pojďme si ji alespoň krátce připomenout. Marie Nádvorníková, za svobodna Riedlová, se narodila 4. července 1944 v Přerově. Již v průběhu vysokoškolského studia knihovnictví vykonávala odbornou praxi v olomoucké Státní vědecké knihovně (SVK), do které také po ukončení studia nastoupila. Začala se zde věnovat bibliografické činnosti, jíž zůstala věrná po celý svůj profesní život. Odborně spolupracovala zejména s Miroslavem Nádvorníkem, svým budoucím manželem a pozdějším ředitelem olomoucké univerzitní, později SVK, dnes Vědecké knihovny v Olomouci. Sestavila řadu informačních bibliografických soupisů, zejména regionálních bibliografií nejen severomoravského kraje, ale též celé Moravy. Nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším soupisem, který sestavila ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Brně, se stala retrospektivní bibliografie Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno v 11 svazcích. Publikovala též články o regionální bibliografii a důležitý post zastávala v subkomisi pro otázky národní a regionální bibliografie SK ČSR.

Své dlouholeté působení v SVK přerušila Marie Nádvorníková tříletou pracovní aktivitou ve funkci náměstkyně ředitele pro služby v Okresní knihovně v Přerově. Poté se vrátila do Olomouce, kde pak více než dvacet let zastávala funkci ředitelky SVK. Kladla důraz na její rozvoj. Pod jejím vedením knihovna dostavěla depozitář a rekonstruovala památkový objekt v centru Olomouce, v němž byly umístěny interní provozy knihovny a dočasně také ředitelství, postupně se začaly všechny odborné agendy převádět do elektronické podoby v informačním systému ALEPH. Marie Nádvorníková se mj. stala hlavní redaktorkou zpravodajů Z knihovnické praxeKnihovní obzor. Ani v roli ředitelky však neopomíjela bibliografickou činnost. Na její podnět olomoucká knihovna započala se zpracováváním Literární bibliografie současných severomoravských autorů. Předmětem jejího zájmu byla též jmenná a kooperační katalogizace a retrospektivní konverze katalogů.

Svou profesi zúročila Marie Nádvorníková i při koncipování vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde navíc externě vyučovala knihovnické předměty. Za jejího působení navázala SVK spolupráci s drážďanskou Saskou zemskou knihovnou. Po odchodu do zaslouženého důchodu v roce 2003 se nadále věnovala bibliografii, účastnila se akcí Sekce pro bibliografii SDRUK ČR a zaměřovala se na zpracování olomouckých prvotisků. Na 11. knihovnické konferenci Knihovny současnosti jí byla předána prestižní medaile Zdeňka Václava Tobolky za rozvoj českého knihovnictví.

Paní dr. Nádvorníková nám zanechala odkaz, ke kterému dodnes vzhlížíme s obdivem a úctou. Ale nejen za to jí patří naše velké poděkování. Prokázala nám velkou čest, že jsme ji mohli poznat, že nám byly její dveře vždy otevřené a stala se i naším trpělivým rádcem a laskavou oporou.