Hlavní obsah stránky

Další služby

Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovnyV knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.

Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.

Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin - v pracovních dnech - od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu odpovědi. Pro formulaci vašich otázek si můžete přečíst doprovodný text.

Tisk kopírování a skenování

Reprografické služby jsou poskytovány pouze z knihovního fondu SVK nebo z dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb.

Tiskové rozmnoženiny se vyhotovují pouze pro vlastní potřebu uživatele. Rozmnožovat není možno notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického a české technické normy.

V prostorách pro uživatele je umožněno po nahlášení knihovníkovi samoobslužné zhotovování tiskových rozmnoženin (jednorázově do 20 stran).

Tiskové rozmnoženiny je možné zhotovit na zakázku. Objednávky se platí předem. Zakázky do 100 stran jsou vyhotoveny nejpozději do 3 provozních dnů. Zakázky většího rozsahu v dohodnutých termínech.

Informace o reprografických službách: Knihovní řád, Hlava VIII Reprografické služby čl. 17.

Výši úhrad za tyto služby stanovuje Ceník.

Šnajdrova knihovna

Šnajdr, Jaroslav (11. 11. 1872 Praha-Nusle – 27. 6. 1941 Unhošť-Nouzov)

Tiskař a nakladatel. Vyučil se sazečem, pracoval v Dělnické knihtiskárně a nakladatelství v Praze. S Otakarem Janáčkem založil na přelomu let 1903 a 1904 tiskárnu v Kladně, od
r. 1906 působil samostatně. Na konci r. 1907 zahájil nakladatelskou činnost s náročným edičním programem. V r. 1911 přesídlil do vlastního domu s tiskárnou, postaveného podle návrhu J. Rösslera na rohu dnešní Saskovy ul. a nám. Svobody čp. 1695.

Tiskl knihy, časopisy, noviny, reklamy, kalendáře i letáky. Spolupráce s grafikem a ilustrátorem Stanislavem Kulhánkem a knihařem Josefem Brouskem značně zkvalitnila jeho tisky.

Vydával knihy v sedmi základních edicích s výjimkou dvacátých let, kdy na čas přerušil svoji činnost. Dlouhodobě spolupracoval s renomovaným nakladatelem Janem Laichtrem. Vydával díla F. Baleje, Q. M. Vyskočila, J. Šlejhara, J. S. Machara, V. Lesného, M. Lesné - Krausové, F. Lexy, Ad. Kešpora, A. I. Kalvody aj. Vydal všechny spisy básníka a filozofa R. Thákura.
V l. 1923-1941 vydával Vlastivědný sborník okresu slánského a kladenského.

(Zdroj: dtb. REOS SVK Kladno)

Knihovna Jaroslava Šnajdra

Obsahuje okolo 1740 titulů knih z rodinné knihovny kladenského tiskaře a nakladatele Jaroslava Šnajdra (1872-1941), kterou knihovně věnovala v r. 2014 jeho vnučka Mgr. Evženie  Šnajdrová. Kromě knih, které Jaroslav Šnajdr vydal nebo vytiskl, zde najdete tituly krásné i naučné literatury vydané do poloviny 20. stol. Knihy si můžete vypůjčit prezenčně do studovny.