Hlavní obsah stránky

Pro autory

Časopis vychází ve stabilním rozsahu 40 stran, v případě letního dvojčísla 60 stran. Je koncipován jako oborový časopis pro knihovnictví a informační vědu, což určuje jeho tematickou profilaci. Ta je dále ovlivněna širokou základnou odběratelů – od obecních knihoven přes městské až po univerzitní či specializované knihovny.

 

Uzávěrky

 • Na začátku měsíce předcházejícího měsíci, kdy dané číslo Čtenáře vychází (pro rok 2018 viz níže). Přivítáme dřívější odevzdání příspěvků.
 • Redakce si vyhrazuje právo, s ohledem na rozsah jednotlivých čísel a kapacitní možnosti, zařadit příspěvek v pozdějších číslech.
 • Krátké aktuální zprávy je možné zasílat i po uzávěrce, ale vždy po domluvě s redakcí.

 

Formální požadavky na příspěvky

 • Materiály přijímáme v elektronické podobě na hlavní redakční e-mail ctenar@svkkl.cz v obvyklých formátech .doc, .rtf, .odt. Doporučujeme písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché.
 • Příspěvky není dále třeba nijak formátovat. Uvítáme co nejčistší text. Zvýrazněte pouze název, podtitulky (tučně), odlište citace, www odkazy či názvy akcí (nejlépe kurzivou). Text zarovnejte vlevo.
 • Fotografie přijímáme ve formátech .jpg, .png, .gif, .tif. Zasílejte je zvlášť, prosíme o uvedení popisků, například na konci příslušného příspěvku či v mailu. Minimální rozlišení fotografií je 300 DPI.
 • U fotografií myslete na autorská práva. Zajistěte si souhlas autora s publikováním. Sdělte nám jeho jméno a kontakt.
 • Délku článků je možné domlouvat individuálně, obecně by neměly přesáhnout 10 NS. Je možné přiložit tabulky i grafy.
 • Citace v seznamu použité literatury a odkazy upravte podle normy ČSN ISO 690 (01 0197).

 

Další informace

 • Příspěvky jsou honorovány. Spolu s textem proto zašlete rodné číslo a číslo účtu, kam je možné honorář poslat. Pokud autor nemá účet, peníze zasíláme poštou, avšak poštovné je sráženo z honoráře. Honorář dostane autor už zdaněný 15 %, vyplácí se po publikování článku. Na požádání vystavíme daňový doklad.
 • Pokud publikujete v našem časopise poprvé, zašlete nám také několik údajů o sobě. Název instituce, kde působíte, oborové zaměření, publikační činnost apod.
 • Redakce přijímá původní dosud nepublikované texty, jestliže jste příspěvek nabídli i jiným redakcím, sdělte nám tuto informaci. Zároveň nás informujte, pokud chcete u nás publikovaný text uveřejnit v jiném periodiku. Vždy se rádi domluvíme na případných odkazech a podmínkách.
 • Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.

 

Termíny uzávěrek v roce 2018 a na počátku roku 2019:

  Odevzdání příspěvků Vychází
č. 1/2018 4. 12. 2017 15. 1. 2018
č. 2 3. 1. 2018 19. 2.
č. 3 2. 2. 19. 3.
č. 4 2. 3. 19. 4.
č. 5 4. 4. 21. 5.
č. 6 4. 5. 18. 6.
č. 7/8               1. 6. 31. 7.
č. 9 1. 8. 17. 9.
č. 10 3. 9. 18. 10.
č. 11 3. 10. 19. 11.
č. 12 2. 11. 17. 12.
č. 1/2019 3. 12. 2018 16. 1. 2019