Hlavní obsah stránky

Prosincové číslo

Redakce doporučuje:

HUDEBNÍ KNIHOVNICTVÍ
Veřejné hudební knihovny
IAML – historie, 66. kongres v Rize, jeho česká sekce

ROZHOVOR
s Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (1. část)

Otevřený software: Implementace
Příručka pro zřízení tvůrčí dílny
Podpora rozvoje knihoven na jihu Moravy

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Hudební knihovnictví: Veřejné hudební knihovny

Téma zaměřené na fungování hudebních knihoven ve veřejném prostoru ČR bych ráda vedla směrem, který považuji za aktuální a jehož základní aspekty mají nepochybně globální charakter. Co se vlastně dnes očekává od hudebního knihovníka? Má být schopen reprezentovat před veřejností znalosti a informace napříč hudebními žánry, být užitečný všem zájemcům o hudbu, odpovídat na všechny typy dotazů a uspokojovat požadavky směřující k různým druhům hudebních materiálů?

TÉMA: Hudební knihovnictví: IAML – důležitá platforma mezinárodní spolupráce hudebních knihoven

Předpoklady specializovaného oborového vymezení a vyhranění hudebně knihovnické a hudebně dokumentační práce sahají hluboko do minulého století. Slibný vývoj byl přerušen druhou světovou válkou, nicméně už v roce 1951 dochází v Paříži k založení IAML – Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

TÉMA: Hudební knihovnictví: Riga – 66. mezinárodní kongres IAML 2017

TÉMA: Hudební knihovnictví: Celostátní hudební seminář ve Zlíně

V září tohoto roku se uskutečnilo ve Zlíně výroční zasedání České národní skupiny IAML (ČNS IAML) spojené s celostátním hudebním seminářem. Tato setkání se pořádají každý rok vždy na podzim v některém z českých měst, která mají ve své knihovně aktivní hudební oddělení. Hudba je společným zájmem a nejdůležitějším tématem těchto akcí. Přijíždějí sem ve velkém počtu knihovníci, kteří hudbě rozumějí, mají ji rádi a chtějí ji co nejlépe zprostředkovávat svým čtenářům, uživatelům a badatelům.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ROZHOVOR s Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Královéhradecký kraj je rodištěm řady věhlasných spisovatelů a obrozenců. Zdejší krajská knihovna si letos připomíná deset let od otevření nové budovy, které se dnes v Hradci Králové podle tvaru oken říká „ementál“. Dříve sídlila v budově bývalé synagogy, jež byla usnesením vlády převedena do majetku Židovské obce. V roce 2019 si bude knihovna připomínat 70 let od svého založení. Eva Svobodová nastupovala do funkce ředitelky právě v době přípravy nové budovy, takže se „dramatických“ témat k rozhovoru naskýtá celá řada…

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Otevřený software mýtů zbavený – Díl druhý

V úvodním díle tohoto miniseriálu jsme se věnovali tomu, kým jsou knihovní systémy s otevřeným kódem vyvíjeny, proč a jak je vývoj financován. V tomto pokračování se zaměříme na oblast zavádění systémů s otevřeným kódem do knihoven, tedy na jejich implementaci.

NEUŠLO NÁM

UDÁLOSTI: Setkání na zámku

Společná setkávání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou se konají bez přestávky už 13 let. Jak je všeobecně známo, akce navazuje na soutěž Knihovna roku. Vítězná knihovna získává spolu s oceněním také právo uspořádat setkání pracovníků „malých knihoven“. Zatím se žádná této pocty nevzdala a setkání bylo vždy pro účastníky přínosem. Určitě je to tím, že se do přípravy setkání zapojují také zřizovatelé, pro které se tato akce stává prestižní záležitostí.

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2017: ročník 69

KOMIKSOVÉ PROCHÁZKY SMOLÍKOVÉ A PROCHÁZKY – 4. část

Přestože se milovníci komiksu často brání zjednodušenému tvrzení, že komiks se rovná obrázkovým příběhům o superhrdinech, mají v sobě právě tyto komiksy cosi esenciálního. Vypracované postavy v elastických trikotech disponující nadlidskými schopnostmi fascinují v současnosti nejen čtenáře, ale i filmové diváky. Superhrdinové vrostli natolik do popkultury, že je často obtížné dopátrat se jejich komiksových počátků.

INSPIRACE: Podpora rozvoje obecních knihoven v Jihomoravském kraji

V roce 2019 si připomeneme sté výročí prvního knihovního zákona, který zahájil novou etapu v rozvoji veřejného knihovnictví v Československé republice. Jeho zásluhou máme dodnes nejhustší síť knihoven na světě, což dokládá nejen úctyhodnou tradici čtenářství, ale také osvícenost představitelů měst a obcí, kteří si uvědomují, že veřejné knihovny jsou důležitou součástí kulturní infrastruktury, místem, které má potenciál pozitivně ovlivňovat život lidí v dané lokalitě.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Pohádkové čtení o knihovnách

Knížky plné pohádek nejsou dětským čtenářům ani dospělým neznámé. Ale pohádky o knížkách, písmenkách nebo dokonce knihovnách? To je něco jiného! Ponořte se do poutavých příběhů, jejichž hlavní hrdinky odvážně šustí papírem, ale také mají své touhy a sny, lesklé i křehké jako papír sám. Moderní pohádkové příběhy jsou určeny pro všechny zvídavé děti (ale i nedospělé dospělé, zejména knihovníky a knihomoly), jsou čtivé a jejich poslání je jednoduché – přilákat co nejvíce malých čtenářů i s rodiči do knihoven. Využít je mohou nejen knihovníci, ale také učitelé či vedoucí čtenářských kroužků, kteří je mohou pro oživení zapojit do své práce s dětským čtenářem (viz úkol na konci textu). Začtěte se do první z nich…

RECENZE: Tři pohledy na 120 let 

Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem: sborník k 120. výročí.  Kladno: Středočeská vědecká knihovna, 2017. 173 s. ISBN 978-80-85191-53-0.

RECENZE: Jak zřídit v knihovně tvůrčí prostor

BURKE, John J. Makerspaces: a practical guide for librarians [Dílny: praktický průvodce pro knihovníky]. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield, [2014]. xix,183 stran. Practical guides for librarians; no. 8. ISBN 978-1-4422-2967-9.

INSPIRACE: Knižní kartičky

Nápad z Neratovic.

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Vzpomínka na PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc. (1944–2017)

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden

ZE SVĚTA

ZE ZAHRANIČÍ: Obrázky z eurometropole Štrasburku

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY