Hlavní obsah stránky

Upozornění pro předplatitele časopisu – Čtenář přechází na nové webové stránky!

Na dosavadní adrese http://ctenar.svkkl.cz/ najdete archiv čísel do února 2018. Na nové adrese http://www.svkkl.cz/ctenar najdete čísla ročníků 2018 a 2017, starší čísla budou postupně doplňována.

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: http://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 138, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Únor 2018

Redakce doporučuje:

VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY
Současné trendy ve VŠ knihovnách v Evropě
Informační vzdělávání
Studijní program ÚISK

Koncepce národního systému analytické bibliografie
Nový seriál o světě literatury fantasy
Z. V. Tobolka

INSPIRACE
CodeWeek 2017
Knihovna Na Křižovatce – projekt studentů knihovnictví, architektury a designu

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 10/2017

CONTENTS – INHALT

Číslo 10/2017

TÉMA: Ochrana osobních údajů

Novela zákona o ochraně osobních údajů

Číslo 03/2018

UDÁLOSTI: Jak jsme se učili motivovat zaměstnance

Nejčastějším typem školení, který u nás knihovníci poptávají, jsou bezpochyby tzv. soft skills. Měkké dovednosti, jak zní oficiální český překlad, jsou přenositelné napříč obory a zahrnují širokou množinu kompetencí definujících naše chování – od sebereflexe přes komunikaci až po schopnosti analyzovat a vyřešit daný problém. Jsou tedy stejně potřebné ve vysokých manažerských pozicích jako v každodenní práci v knihovně. Prvním a nejdůležitějším krokem v jejich získávání je však najít dobrého průvodce.

Číslo 02/2018

ZE SVĚTA

Číslo 07/2015

TÉMA: Není na co čekat! Měření efektivity knihoven v praxi

Často vzpomínám – tak jako asi i mnozí, kdo seděli ve zkoprnělém sále – na přednášku, kterou přednesl Simon May, ředitel knihovny ze Southend-on-Sea ve Velké Británii na konferenci Knihovny současnosti 2013 v Olomouci. Jeho prezentace se příhodně jmenovala Beyond the comfort of what we know, tedy zhruba Za hranice komfortní zóny poznaného. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jakou krizí financování procházejí knihovny ve Velké Británii, jak se rozpadají léta budované systémy. Nařízené úspory v oblasti knihovních služeb představují desítky procent rozpočtu, výjimkou není ani propuštění třetiny zaměstnanců. Poslední záchranu pro některé knihovny představují dobrovolníci a místní spolky, které se ony krachující knihovny snaží provozovat ve vlastní režii.