Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Středočeský kraj
Rychlá navigace:www.svkkl.cz » služby »

Meziknihovní služby v České republice

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je zapojena do meziknihovních služeb v České republice jako knihovna, která:

 • poskytuje dokumenty a informace ze svého fondu pro potřebu uživatelů jiných knihoven
 • zajišťuje dokumenty a informace z fondu jiných knihoven pro potřebu vlastních uživatelů

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je krajským centrem meziknihovních služeb, které:

 • garantuje dostupnost domácí produkce dokumentů pro knihovny ve Středočeském kraji a dostupnost regionální produkce dokumentů pro knihovny v České republice.

Výpůjčky z fondu SVK v Kladně pro uživatele jiných knihoven

Fond:

 • odborná a populárně naučná literatura, učebnice, skripta, normy, mapy, atlasy, beletrie, literatura pro děti a mládež
 • zvukové nosiče (CD, kazety, gramofonové desky), „zvukové knihy“ (kazety s četbou pro nevidomé), videokazety, hudebniny (noty)
 • seriály – časopisy, noviny, sborníky
 • regionální literatura – knihy, kartografické dokumenty a seriály se vztahem k Středočeskému kraji

Způsob objednávky – vyžádání dokumentu:

 • žádankou z elektronického katalogu SVK vystaveného na internetu: žádající knihovna se zaeviduje jako uživatel v knihovním systému SVK a dohodne si heslo pro vytvoření žádanky a pro přístup do uživatelského konta; zaevidování a zaslání hesla může provést e-mailem případně telefonicky (312 813 158); způsob vyhledávání v katalogu a objednávání dokumentů viz služby on-line nebo nápověda v katalogu
 • jednorázovou objednávkou výpůjčky dokumentu z fondu SVK

Dokumenty jsou zapůjčovány zdarma, výpůjční lhůta je určena knihovním řádem Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Výpůjčky z fondu jiných knihoven pro uživatele SVK v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádá v rámci meziknihovní výpůjční služby pro svého uživatele zapůjčení dokumentu z fondu jiné knihovny.

 • žádosti uživatelů o meziknihovní výpůjčku přijímá půjčovna literatury (1. patro hlavní budovy) nebo pracoviště registrace (přízemí)
 • dokument je uživateli půjčen za podmínek stanovených knihovnou, která dokument půjčila (absenční nebo prezenční studium, výpůjční lhůta, pokyny ke zhotovení kopie dokumentu, pokyny k vrácení dokumentu apod.)

Uživatel hradí náklady na dopravu. Pravidla pro využívání této služby stanoví knihovní řád Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Informační a reprografické meziknihovní služby

Meziknihovní služba může být poskytnuta také:

 • zjištěním a zasláním informací (např. o požadovaném dokumentu)
 • zasláním kopie dokumentu nebo jeho části – v tomto případě hradí koncový uživatel náklady na dopravu a náklady za kopii podle ceníku knihovny, která kopii zhotovila.

Pro objednání kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně slouží objednávka kopie dokumentu z fondu SVK.

Kopie dokumentu z fondu SVK v Kladně může být pořízena a předána žádající knihovně také v elektronické podobě; žádající knihovna z ní pro koncového uživatele zhotoví tiskovou rozmnoženinu. Knihovny musí mít v tomto případě uzavřenou Smlouvu o využívání elektronických služeb.

Na poskytování a využívání reprografických kopií dokumentů, které mají charakter autorského díla, se vztahují ustanovení zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Mezinárodní meziknihovní služby

Pokud nebyl zahraniční dokument nalezen ve fondech knihoven České republiky nebo pokud se jedná o dokument trvale nedostupný, ztracený apod., může Středočeská vědecká knihovna v Kladně vyžádat dokument v zahraniční knihovně, a to prostřednictvím některé z těchto českých knihoven:

 • Národní knihovna České republiky - národní centrum meziknihovních služeb
 • Státní technická knihovna
 • Národní lékařská knihovna
 • Knihovna Akademie věd České republiky
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Vědecká knihovna v Olomouci

Kalendář akcí

21.02.2018

Ikony literárního hororu a film

Ikony literárního hororu a film

Přijďte se spolu s námi bát na přednášku Ikony literárního a filmového hororu s Martinem Jirouškem 21.2. 2018 v 17.30 hodin. Vstup zdarma!

07.03.2018

Dopisy přátelství

Dopisy přátelství

Přednáška spisovatelky Martiny Bittnerové o vztahu Boženy Němcové a Karolíny Světlé, a výběr z jejich korespondence 7. 3. 2018 od 17.30 ve velké studovně.

12.03.2018

Národní týden trénování paměti 2018

Národní týden trénování paměti 2018

Národní týden trénování paměti vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v  rámci celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week), který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. Při této příležitosti jsme pro vás připravili dvě zajímavé přednášky, které proběhnou 12. 3. od 16:00 do 17:30.

Probíhající akce

12.02.2018 - 19.02.2018

Zimní tréninky paměti 2018

Zimní tréninky paměti 2018

Oblíbené tréninky paměti proběhnou 12. a 19. února 2018 od 16.30 do 18.00

15.02.2018 - 27.03.2018

Výstava 70 let časopisu Čtenář

Výstava 70 let časopisu Čtenář

Zveme vás na výstavu k 70. výročí nejstaršího knihovnického periodika do Malé galerie od 15. 2. - 27.3. 2018