Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

vzdělávání

Další možnosti vzdělávání knihovníků

STK
NKP
ÚISK

spolupracujeme s    

NEZISKOVKY
CMUD
LABYRINT

časopisy

Čtenář
Mistní kultura
Knihovna plus
U nás
Ikaros

Knihovnický zpravodaj Vysočina

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro knihovny » vzdělávání knihovníků » nabídka kurzů

Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky

Literatura pro děti a mladé čtenáře. Nové pohledy na oblast čtenářství a knihy.

Datum konání: 27.09.2017 od 09:30

Seminář určený především pracovníkům dětských oddělení knihoven se uskuteční v sále zastupitelstva SK (místnost č. 1096, 1. patro), v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. 
Seminář se bude konat v rámci výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji.

Volných míst: 13 z 50Detaily kurzu

Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci)

Datum konání: 11.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 8.11.2017

Čtyřdenní kurz se uskuteční v PC učebně č. 069, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Kurz bude spolufinancován MK ČR z podprogramu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Volných míst: 10 z 20Detaily kurzu

Výtvarný seminář v Labyrintu Kladno

Datum konání: 22.11.2017 od 10:00
Volných míst: 16 z 20Detaily kurzu

Práce se seniory v knihovnách

Datum konání: 27.11.2017 od 09:00
Volných míst: 36 z 40Detaily kurzu
Další stránky: 1