Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

registrace uživatelů

Gen. Klapálka 1641 (přízemí)
tel.: 312 813 147

bezbariérový vstup

do přízemí hlavní budovy knihovny č. p. 1641 u zadního vchodu

související stránky

průvodce knihovnou
knihovní řád
ceník služeb

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro čtenáře » výpůjční služby

Výpůjční služby Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Absenční výpůjční služby – půjčování domů

Půjčovna literatury a hudební oddělení

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 (hlavní budova knihovny – poloha na mapě), 1. patro (plánek)
Telefon: 312 813 123, e-mail: pujcovna@svkkl.cz, hudebni@svkkl.cz

Fond: odborná a populárně naučná literatura, učebnice, skripta, normy, mapy, atlasy, beletrie, literatura pro děti a mládež, zvukové nosiče (CD, kazety, gramofonové desky), "zvukové knihy" (kazety s četbou pro nevidomé), videokazety, hudebniny (noty)

Způsob objednávky:

 • objednávka z elektronického katalogu (po internetu nebo v půjčovně)
 • objednané dokumenty jsou vydávány u výdejního pultu (plánek):
 • místního skladu na počkání
 • z depozitáře ve lhůtě uvedené v katalogu po vytvoření žádanky (od 11 hod.)
 • z volného výběru na počkání, pokud si během realizace žádanky dokument nevybere jiný čtenář (při objednávání po internetu je v případě vyřízení žádanky zaslána zpráva SMS nebo e-mailem, současně se zobrazí informace o realizované žádance v čtenářském kontě)
 • samostatný výběr z volného výběru v půjčovně (knihy označené zeleným číslem oboru nebo počátečním písmenem příjmení autora, CD)

Evidence výpůjčky:

 • dokumenty vydané ze skladu nebo vybrané z volného výběru předá čtenář obsluze u pultu ve vstupní hale k zaevidování výpůjčky a deaktivaci ochranných prvků

Návrat dokumentů:

 • dokumenty z půjčovny literatury a z hudebního oddělení se vracejí v hlavní budově knihovny v přízemí (plánek)

 

Prezenční výpůjční služby – půjčování ke studiu v knihovně

Půjčovna literatury, informační služby, studovna, hudební oddělení

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 (hlavní budova knihovny – poloha na mapě), 1. patro (plánek)
Telefon, e-mail: 312 813 123, pujcovna@svkkl.cz ; 312 813 122, is@svkkl.cz ; 312 813 113, studovna@svkkl.cz; hudebni@svkkl.cz

Fond:

 • všeobecná příruční knihovna (umístěna v půjčovně a v informačních službách) – encyklopedie a knihy z různých vědních oborů, označené červenými čísly oborů
 • příruční knihovna regionální literatury (umístěna v informačních službách) – knihy se vztahem k Středočeskému kraji (místopis) a k středočeským osobnostem, označené červeným písmenem R
 • volný výběr novin a časopisů (umístěný ve studovně) - čísla posledního, případně předchozího ročníku
 • další tituly a ročníky novin a časopisů z depozitáře
 • knihy a další dokumenty z depozitáře určené k prezenční výpůjčce (povinné výtisky, regionální literatura, vzácné a drahé publikace apod.)
 • volný výběr CD (umístěný v hudebním oddělení 1. patro)

Způsob objednávky a výpůjčky:

 • dokumenty z příručních knihoven a noviny a časopisy umístěné ve studovně si čtenář vybírá samostatně
 • knihy z depozitáře se objednávají z elektronického katalogu stejně jako v případě absenční výpůjčky
 • noviny a časopisy z depozitáře se objednávají u pultu v informačních službách, jejich záznamy jsou částečně zpracovány v elektronickém katalogu

Ke studiu dokumentů jsou určeny stolky ve studovně, případně v půjčovně.

Zvukové nosiče lze poslouchat na zařízení v hudebním oddělení.