Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

registrace uživatelů

Gen. Klapálka 1641 (přízemí)
tel.: 312 813 147

bezbariérový vstup

do přízemí hlavní budovy knihovny č. p. 1641 u zadního vchodu

související stránky

průvodce knihovnou
knihovní řád
ceník služeb

Rychlá navigace:www.svkkl.cz » pro čtenáře » informační služby

Informační služby Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Pracoviště informačních služeb

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 (hlavní budova knihovny – poloha na mapě), 1. patro (plánek)
Telefon: 312 813 122, e-mail: is@svkkl.cz

Poskytuje informace z vlastního knihovního fondu (z knih, časopisů, sborníků, CD-ROM a dalších dokumentů), ze zdrojů na internetu (volně přístupných a některých placených – licencovaných), z dokumentů získaných prostřednictvím meziknihovní služby a z dalších zdrojů.

Odpovědi na různé dotazy můžete získat také prostřednictvím internetové služby českých knihoven Ptejte se knihovny

Vyhledávání informací – referenční služby

Pracovníci informačních služeb vám pomohou najít informační zdroje nebo jiné prameny informací pro vaši odbornou práci či oblast zájmů.

 • vyhledávání na internetu
 • vyhledávání v katalogu a databázích Středočeské vědecké knihovny v Kladně
 • vyhledávání v katalozích dalších knihoven v ČR i v zahraničí
 • vyhledávání v České národní bibliografii
 • vyhledávání v dalších databázích on-line a na CD-ROM
 • vyhledávání v příruční knihovně (encyklopedie, přehledová díla z různých oborů, díla se vztahem k Středočeskému kraji)
 • vyhledávání právních předpisů
Poskytování informací – faktografické a rešeršní služby
 • poskytování informací v podobě faktografických záznamů nebo dokumentů
 • informace o faktech, památkách a osobnostech Středočeského kraje (databáze regionální faktografie zpracovávaná knihovnou je přístupná také on-line)
 • monitoring tisku – sledování a zaznamenávání vybraných informací z hromadných sdělovacích prostředků
 • zpracování bibliografických nebo faktografických rešerší (soupisů bibliografických záznamů nebo informací k danému tématu)
Reprografické služby
 • pořizování kopií dokumentů nebo jejich částí z knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně nebo získaných meziknihovní službou
 • tiskové výstupy z elektronických zdrojů, ukládání kopií na disketu nebo CD
 • kopie se vyhotovují pouze pro vlastní potřebu uživatele
 • poplatky dle ceníku služeb
Přístup k internetu

Na pracovišti informačních služeb jsou čtyři počítače s přístupem na internet.

 • přístupová rychlost větší než 10 Mb/s
 • poplatky dle ceníku služeb

Internetové pracoviště s občerstvením

Kladno, ul. Gen. Klapálka 1641 (hlavní budova knihovny – poloha na mapě), přízemí (plánek)
Telefon: 312 813 160; e-mail: internet@svkkl.cz

Sedm počítačů s přístupem na internet.

 • přístupová rychlost větší než 10 Mb/s
 • práce v aplikaci Microsoft Word
 • možnost tisku, ukládání souborů na disketu a CD
 • poplatky dle ceníku služeb

Automat s nápoji a dalším občerstvením.

Licencované on-line zdroje

Středočeská vědecká knihovna v Kladně poskytuje přístup k některým domácím a zahraničním elektronickým zdrojům obsahujícím plnotextové nebo bibliografické informace. Přístup je možný na počítačích na pracovišti informačních služeb a na internetovém pracovišti, případně na dalších vybraných počítačích v knihovně.

Kurzy pro uživatele

Pracovníci informačních služeb zajišťují lekce o službách poskytovaných Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně:

 • pro vysoké, střední a základní školy
 • pro seniory
 • pro nové uživatele
 • pro imobilní občany
 • pro další zájemce z řad uživatelů a veřejnosti

Pravidelně jsou pořádány instruktáže určené uživatelům, kteří v rámci služeb knihovny využívají výpočetní techniku:

 • vyhledávání v elektronickém katalogu SVK v Kladně
 • práce s internetem
 • práce s textovým editorem MS Word
 • práce s tabulkovým editorem MS Excell

Instruktáže probíhají bezplatně v počítačové učebně v budově ředitelství (čp. 1624) a jsou určeny začátečníkům v práci s počítačem.

Více informací o lekcích a instruktážích na pracovišti informačních služeb a v aktualitách.